Hem / Vår politik

Sjukvårdspartiet i Värmland

SiV – För en bra sjukvård och ett friskt Värmland

Många tror att vår välfärd kommer uppifrån och går ner. Från EU nivå, riksdag – ner till lokal nivå. Den hierarkiska beslutsgången går ofta den vägen. För att skapa hälsa behöver vi börja inifrån. 

Hälsan startar i människokroppens celler och det är där vi lever och bor, som ett hälsosamt Sverige kan byggas upp. För oss i SiV är det viktigt att aktivt medverka, ta ansvar och använda all den kreativitet som finns i Värmland för att vara företrädare för invånarna och också för att påverka den nationella nivån.

SiV är ett tvärpolitiskt parti – vi är fria att fokusera på vad som är bäst för alla oss som lever och verkar i Värmland.

God hälsa och nära vård!

Vi i SiV arbetar för en större helhetssyn på hälsa, fokus på tillgänglighet och fler händer i vården. Den viktigaste aktören i vården är patienten. Vården ska garantera närhet och tillgänglighet till en jämlik vård med kvalitet.
Vårt mål är att navigera om, från decennier av bristtänkande och nedskärningar till att möta befolkningens behov på rätt sätt, i rätt tid och med de resurser som vi faktiskt har. Detta är inte bara humant och rätt utan också kostnadseffektivt!
En viktig väg dit är att tillsammans med professionen skapa goda arbetsvillkor. Då måste det finnas förutsättningar att använda sina professionella kompetenser i en helhetssyn på människa, vård och hälsa.

Nya tider kräver ny utveckling

Förändring och utveckling är vägen! Nya tider kräver nya arbetssätt och vi arbetar tålmodigt för att utveckla vårdens utbud och innehåll enligt moderna metoder och med hjälp av modern teknik. Förändringen skall ske med hjälp av invånare, patienter och professionen som ju är de som ska ta emot och utföra de meningsskapande tjänsterna i vården! Detta innebär en kulturförändring och kräver tid men vi har inte tid att vänta för länge. En god ekonomi är förutsättning för att vi lyckas. Därför innebär vårt arbete att bromsa kostnadsutvecklingen samtidigt som vi satsar på utveckling! För detta krävs ett politiskt ledarskap som vågar tänka långsiktigt, självkritiskt och förbi korta mandatperioder. Som vågar satsa, hålla i och hålla ut.

Vi lyssnar på patienter och profession och är Din röst i vårdutvecklingen!

Kollektivtrafik

Folkhögskolor

Kultur

Dela sidan

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin