Hem / Om SiV

Sjukvårdspartiet i Värmland

Grundar sig på demokratiska värden så som alla människors lika värde och respekt för den enskilda människans frihet och värdighet.

Demokratin är hörnpelaren i samhället och måste värnas vid varje tillfälle. Medborgarinflytande och medbestämmande är grunden för demokratin. Ett decentraliserat beslutsfattande lägger grunden för ett samhälle där vård, skola och arbete finns där människorna bor. Det samhället vill SiV arbeta för.

Historik

Sjukvårdspartiet i Värmland, SiV, bildades 2001 som en reaktion på den politik som etablerade partier bedrev i Värmlands läns landsting. Vi såg hur allt större del av hälso- och sjukvården centraliserades till Centralsjukhuset i Karlstad. I samband med att Säffle och Kristinehamn föreslogs förlora sina akutsjukhus bildades lokala aktionsgrupper för sjukhusens bevarande. Arbetet i dessa grupper ledde fram till tanken om att bilda ett parti. Den 6 juni 2001 inregistrerades Sjukvårdspartiet i Värmland hos Riksskatteverket.
SiV deltog framgångsrikt i 2002 års landstingsval och därefter också i landstingsvalen 2006, 2010 och 2014. Regionvalet 2018 var ett val till Region Värmland som 2019-01-01 ersatte landsting och kommunförbundet region Värmland.  Sjukvårdspartiet i Värmland ställde också upp i kommunalvalet i Kristinehamn 2006 och kommunalvalen i Säffle 2006, 2010, 2014 och 2018.

Dela sidan

Sjukvårdspartiet i Värmland