Hem / Om SiV

Sjukvårdspartiet i Värmland

Grundar sig på demokratiska värden så som alla människors lika värde och respekt för den enskilda människans frihet och värdighet.

Demokratin är hörnpelaren i samhället och måste värnas vid varje tillfälle. Medborgarinflytande och medbestämmande är grunden för demokratin. Ett decentraliserat beslutsfattande lägger grunden för ett samhälle där vård, skola och arbete finns där människorna bor. Det samhället vill SiV arbeta för.

Historik

Sjukvårdspartiet i Värmland, SiV, bildades 2001 som en reaktion på de etablerade partiernas politik i Värmlands läns landsting. En allt större del av hälso- och sjukvården centraliserades till sjukhuset i Karlstad. 

När politikerna föreslog att akutsjukhusen i Säffle och Kristinehamn skulle läggas ner bildades aktionsgrupper för att bevara sjukhusen. Det lokala engagemanget var starkt. Då föddes tanken på att påverka politiken inifrån landstinget genom att bilda ett parti. Den 6 juni 2001 registrerades Sjukvårdspartiet i Värmland hos Riksskatteverket. 

SiV deltog framgångsrikt i 2002 års landstingsval och därefter också i landstingsvalen 2006, 2010 och 2014. Valen 2018 och 2022 var val till Region Värmland som 2019-01-01 ersatte landsting och kommunförbundet region Värmland.  

Sjukvårdspartiet i Värmland ställde också upp i kommunalvalet i Kristinehamn 2006 och kommunalvalen i Säffle 2006, 2010, 2014, 2018 och 2022. Efter kalabalik i fullmäktige i Eda kommun, då tre ledamöter lämnade sitt tidigare parti och gick över till Sjukvårdspartiet, tog SiV plats i kommunfullmäktige i Eda efter valet 2022.

Dela sidan

Sjukvårdspartiet i Värmland