Hem / Om SIV / Styrelsen

Sjukvårdspartiet i Värmland

Styrelsen

Styrelsen är föreningens “verkställande organ” och är valda till detta uppdrag av föreningsstämman/årsmötet. Man är vald på ett eller två år.

Att vara “verkställande organ” innebär att styrelsen skall se till att få det gjort som årsmötet/föreningsstämman har beslutat. Det handlar om att driva verksamheten, sköta ekonomin i föreningen (partiet), bevaka och följa det politiska arbetet som de förtroendevalda i olika uppdrag (region, kommun) utför. Styrelsen planerar och genomför medlemsaktiviteter och administration såsom nyhetsbrev, hemsida, medlemsmöten, tar fram handlingsplaner och planerar valrörelse etc.

Styrelsen utgör också arbetsgivare/arbetsledare för partiets ombudsman.

Dela sidan

Sjukvårdspartiet i Värmland