Sjukvårdspartiet i Värmland behövs!
Bli en av oss!

Sjukvårdspartiet i Värmland grundar sig på demokratiska värden

Så som alla människors lika värde och respekt för den enskilda människans frihet och värdighet. Demokratin är hörnpelaren i samhället och måste värnas vid varje tillfälle. Medborgarinflytande och medbestämmande är grunden för demokratin. Ett decentraliserat beslutsfattande lägger grunden för ett samhälle där vård, skola och arbete finns där människorna bor. Det samhället vill SiV arbeta för.

SiV – För en bra sjukvård och ett friskt Värmland

Många tror att vår välfärd kommer uppifrån och går ner. Från EU nivå, riksdag – ner till lokal nivå. Den hierarkiska beslutsgången går ofta den vägen. För att skapa hälsa behöver vi börja inifrån.

Sjukvårdspartiet i Värmland