SiV kommer vara en framtida aktiv opposition

Sjukvårdspartiets lokala grupp i Säffle har haft seriösa samtal med allianspartierna om fortsatt samarbete. Vi kunde dock konstatera att de krav som ställdes på oss i den dialogen inte stämde överens med vår politik, där våra krav om en förbättrad samverkan inte föll i god jord. 

SiV i Säffle kommer alltid att värna om vård, skola och omsorg som en viktig grund för välfärden och ett starkare Säffle. Tuffa besparingar och nedskärningar, utan samtidiga förbättringar kommer vi alltid att arbeta emot. Vi är däremot för utveckling och kommer fortsatt bevaka det i det länsövergripande utvecklingsarbetet mot God och Nära vård, hälsa och omsorg som Sjukvårdspartiet varit en viktig del av att få i gång. Här finns Säffle som en av flera kommuner med i ett särskilt införandeprojekt.  

Säffle behöver också ett levande kultur- och fritidsliv och ett starkt näringsliv. Vi värnar i varje fråga om möjligheten att värdera vad som på kort och lång sikt är bäst för Säffle och Säffleborna. Därför har vi tidigt beslutat oss för att värdera möjligheten att agera i opposition som en bra väg för oss nu.  

Utan valteknisk samverkan är vi fria att pröva varje fråga utifrån Sjukvårdspartiets politik och Säffles bästa. Utmaningarna kommer fortsatt vara många och avvägningarna svåra för ett starkare Säffle.  

Vår vision är en klart förbättrad välfärd och det betyder att Säffle kommun behöver utvecklas till att bli ”Framtidens arbetsgivare”. Det innebär att kommunen måste vilja och våga ”på riktigt”. 

Vi inom Siv Säffle önskar nybildade majoriteten lycka till, samtidigt som vi som parti kommer vara en framtida aktiv opposition och bidra till många levande diskussioner. Vi kommer fortsatt att vara mycket aktiva med att lägga motioner, och nu är vi alltså fria att använda fler politiska redskap.  

Vi ser redan nu fram emot valet 2026. 

Hèléne Agdén, gruppledare SiV Säffle 
Per Johansson, ordförande SiV Säffle 
Marianne Utterdahl, ordförande Sjukvårdspartiet i Värmland 

Dela sidan

Sjukvårdspartiet i Värmland