Hem / Mariannes blogg

Mariannes Blogg

”Ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra

Mod att förändra det jag kan Och förstånd att inse skillnaden”. Sinnesrobönen Orden känns igen av många. En del läser det med ”Gud” som mottagare, andra vänder sig till universum, stjärnorna, sitt inre eller högre jag – eller till ”vad som helst”. Hursomhelst är orden viktiga och kan hjälpa oss i vår vardag. Och jag får orden till mig nu i dessa tider när vi tvingats styra om hur vi möts såväl i privata som i arbetsrelaterade uppdrag. Ett ämne – som blossade upp extra mycket i samband med att vi höll ännu ett digitalt Regionfullmäktige den 16 september. Det fungerade, men med utmaningar. Jag som sitter i digitala möten hela dagarna kom inte in ordentligt i mötet och fick inte till det förrän efter lång stund. Jag följde istället föredragningarna via den länk på webben där allmänheten kan följa sammanträdet. Många hade problem under morgonen men de flesta var inne till lunchen.  Ett ”krismöte” hölls därför under lunchpausen där vi gruppledare överlade med fullmäktiges presidie om huruvida mötet skulle ajourneras eller ej. Detta efter krav på att avsluta mötet och skjuta upp det till oktober och då ha reducerat, fysiskt möte. En handfull av fullmäktiges 84 ledamöter hade nu problem kvar. Men ersättare fanns för samtliga. Och problemen var på väg att lösas innan beslutsärendena skulle påbörjas. Ordförande beslöt att försöka fortsätta, vilket var min rekommendation; ”Vi prövar, ser vid upprop efter lunch hur det fungerar nu” Någon som begärde ordet hade problem och fick återkomma med sitt inlägg

Läs mer
Mariannes Blogg

Om källkritik och valår

Jaha, så börjar det än tydligare märkas att vi är på väg in i ett valår. Ja? Ska jag låta som om det vore något negativt. Verkligen inte. Jag är mer ”taggad” än jag till och med trodde att jag skulle vara. Jag gillar att få vässa till mig, reflektera över vad vi gjort, gör och vill /tänker göra framöver. Att tillsammans med övriga medlemmar i partiet utveckla vår politik än mer. Att diskutera med invånare, väljare. Vi utvecklar vår politik i dessa möten. Det sker alltid – alla år. Men mer aktivt, intensivt ett valår. På gator, torg, och via sociala medier. Men alla mynt har två sidor. Och det som gjort mig beklämd idag är denna våg av falska nyheter som återigen rullar fram. Visst vet jag att de fortfarande finns- och att krafter bakom dessa inte direkt går under syftet ”demokrati och mänskliga rättigheter”. Men vad är det som gör att så många av någon underlig anledning fortsätter att gå på detta. Väljer att gå på detta, och dessutom dela vidare? Vad har dessa inlägg för någon gemensam nämnare? Jo – först och främst så är det alltid med ett ställningstagande för någon/några som har det svårt i livet. Fint. Så långt är jag alltid med. Sådant är vad jag brinner för. Själva anledningen till att jag valt engagera mig i demokratiska rummet. Men så läser jag vidare. Och min energi gör en djupdykning. Här ser man det. Här kommer det en (mer eller mindre dåligt maskerad) – dos av hat, bitterhet eller ilska. Gärna hån gentemot statsmakterna – det

Läs mer
Mariannes Blogg

Kan vi ha rätt och fel allihop? Tillsammans?

”Så dumma är vi inte”. Kommentaren gällde indianers praktiserande av sina uråldriga ritualer för ”helande”, med rökelser och andra enligt föreläsaren märkliga metoder.Föreläsaren beskrev hur en stereotyp bild av i detta fall ”indiankulturens medicin” krossades på ett ögonblick när han fick förklarat att ”vi vill egentligen bara att personen ska komma i kontakt med sina sinnen. Uppleva dem för att förstå och kunna hantera dem, för att på så sätt läka”. På väg hem efter två dagars tvärvetenskapligt seminarium, som på ett intressant sätt arrangerats av Föreningen Integrativ Medicin och läkarföreningen för Integrativ medicin. Ämnet var ”Bortom medikalisering – nya perspektiv på depression, stress och utmattning”. Bakgrunden till konferensen är en utbredd och omfattande kritik mot de nationella riktlinjer som publicerades under 2017 gällande Depression och ångest. Trots massiv kritik från flera av dem som var med och tog fram riktlinjerna, och från många remissinstanser – så behöll riktlinjerna en tydlig medikaliserande inriktning, och där många viktiga, evidensbaserade metoder uteslöts. Inte minst Fysisk aktivitet som ju visat sig ha mycket goda effekter som behandling vid psykisk ohälsa. Läs FYSS (Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, Läkartidningen Förlag AB, 1997 eller via länk http://www.fyss.se/ för mer information). Författarna till riktlinjerna menar att det inte utesluter metoder som inte tagits med. Men flera har ändå bedömts, och tilldelats mycket låg rang. Eller utpekats som ”icke-göra”. Ett genomgående problem i nationella riktlinjer är att det enbart inkluderar metoder som går att mäta genom kvantitativ forskningsmetodik. Även om de som kunnat mätas med mer kvalitativa metoder visat sig ge god effekt. Är det verkligen rimligt,

Läs mer

Dela sidan

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin