Sjukvårdspartiet i Eda

Rösta på Sjukvårdspartiet i Värmland i kommunvalet i Eda. Våra kandidater består av en härlig blandning av erfarna politiker och personer som nyligen valt att engagera sig politiskt.

Visste du att:

  • Sjukvårdspartiet i Värmland bildades 2001.
  • 14 347 värmlänningar röstade på Sjukvårdspartiet i regionvalet 2018.
  • Sjukvårdspartiets lokalförening i Eda startades 2021.
  • Sjukvårdspartiet har tre platser i Eda kommunfullmäktige.
  • Sjukvårdspartiet är tredje största parti i Edas nämnder och utskott.
  • Sjukvårdspartiets kandidater är mellan 18 och 87 år gamla.
  • Sjukvårdspartiet har störst andel kvinnor som kandiderar i Eda.
  • Sjukvårdspartiet är ett tvärpolitiskt parti som arbetar för Edas bästa.
  • Sjukvårdspartiets kandidater bor utspridda i hela Eda kommun.
  • Sjukvårdspartiet värnar om Edas miljö. Vi röstar nej till vindkraft på Björnetjärnsberget.

Sjukvårdspartiet i Värmland