Sjukvårdspartiets uppdrag i Eda kommun

Kommunfullmäktige

Ledamöter

Birgitta Olsson

Hans Nilsson

Margaretha Persson


Kommunstyrelsen

Ledamöter

Emelie Wennerstrand

Hans Nilsson

Ersättare

Birgitta Olsson

Socialnämnden

Ledamot

Elin Nilsson

Ersättare

Margaretha Persson

Valnämnden

Ordförande

Margaretha Persson

Ersättare

Birgitta Olsson

Folkhälsorådet

Ordförande

Margaretha Persson

Allmänna utskottet

Ledamot

Hans Nilsson

Ersättare

Emelie Wennerstrand

Bildningsutskottet

Ledamot

Birgitta Olsson

Ersättare

Hans Nilsson

Krisledningsnämnden

Ledamot

Hans Nilsson

Ersättare

Emelie Wennerstrand

Stiftelsen Glaskogen

Ledamot

Hans Nilsson

Westra Wermlands Sparbank

Huvudman

Hans Nilsson

Arvika-Eda överförmyndarnämnd

Ersättare

Hans Nilsson

Kommunfullmäktiges valberedning

Ersättare

Margaretha Persson

Drift och servicenämnden

Ersättare

Hans Nilsson

Kommunassurans syd försäkringsbolag

Ombud

Hans Nilsson

Kommuninvest

Ombud

Hans Nilsson