Handlingsprogram Sjukvårdspartiet i Eda

Vi håller på med en uppdatering av handlingsprogrammet.

 • Utveckla en god och nära vård i Eda
  som utgår från patientens behov och förutsättningar.
 • Satsa på fler demensplatser
  Behovet av demensplatser är stort. Sjukvårdspartiet vill skapa fler demensplatser i befintliga lokaler i Charlottenberg, Koppom och Åmotfors.
 • Oförändrad skolstruktur.
  Två högstadier är bra för hela kommunen.
 • Bevara förskolorna i närområdet.
  Vårdnadshavares önskemål ska väga starkt.
 • Sjukvårdspartiet värnar om miljön. – Nej till vindkraftverk på Björnetjärnsberget.
  Vi kommer att rösta nej till vindkraftsindustrier på Björnetjärnsberget i Köla, Fogdegroparna i Järnskog samt i de övriga tre utpekade områdena i Häljeboda, Järnskog och Skillingmark.
 • Alla verksamheter ska ha budgetdisciplin.
  Det går inte att använda pengar som inte finns.
 • Ökad medborgardialog före beslut som innebär stora förändringar för dem som det berör.
  Ex. vindkraft, gatljus, förskolor, biltrafik i bostadsområden.
 • En bra arbetsmiljö för alla kommunanställda.
  Politikerna måste ta sitt arbetsgivaransvar.
 • Ökad jämlikhet och jämställdhet
  Alla ska ha samma möjligheter.
 • Det måste bli ett slut på tystnadskulturen i Eda
  Både politiker och medarbetare behöver utbildas i att motverka mobbning på arbetsplatsen.
 • Följ Eda kommuns rekryteringspolicy.
  Rätt medarbetare på rätt plats med rätt kompetens.

Dela sidan

Sjukvårdspartiet i Värmland