Regeringen måste sluta upp med lappandet och lagandet av vård och omsorg – mer fokus på ett större, långsiktigt ansvar.

Vi i Sjukvårdspartiet vill att staten ska ta ännu mer ansvar för vård och omsorg genom långsiktighet; inte genom lappande och lagande som det känns idag. Regionerna och kommunerna har det största ansvaret, och den historiskt stora omställningen av vård och omsorg sker nu. Bakomliggande orsaker och åtgärdsbehov har utretts av två olika regeringar. I Värmland heter målbilden som vi arbetat hårt med för att få fram – ”God och nära vård, hälsa och omsorg, Tillsammans utvecklar vi Värmland”.  

Det var tacksamt med generösa bidrag under pandemins värsta faser; ej tu tal om annat, samtidigt som vissa verksamheter pausades. Patienter tenderade att inte söka vård trots att behov fanns, vilket i sin tur medförde att vi fick ett överskott två år i rad. Och en större vårdskuld.  

För att pengarna ändå skulle kunna fortsätta användas, tog vi beslut om att avsätta medel i en resultatutjämningsreserv (RUR), som vi trots krångligt regelverk, har kunnat börjat använda för att skynda på utveckling och återställning, men i vår värld skulle pengarna kunna användas bättre. För de facto; beslut om bidrag kommer sent, vilket gör det svårt att hinna planera för hur de ska användas, och notera att de måste användas under innevarande år. Eller via RUR:en ”i efterhand”. Lägg därtill att inga löften om fortsatta bidrag finns, eller ev. storlek på dessa. Bidraget får inte användas till sådant som skapar varaktiga kostnader, vilket i sig är förödande och försvårar att resurserna används på bästa sätt. Vi kan alltså inte använda de viktiga tillskotten av resurser till exempelvis löner, vilket känns tråkigt, eftersom lönesatsningar fortsatt behövs mangrant.

Sjukvårdspartiet arbetar hårt för att förverkliga målen om god och nära vård, och då behövs också konkurrenskraftiga löner, bra arbetsmiljö och ett modernt, synligt närvarande ledarskap. Det är, enligt oss, det bästa sättet att få rätt kostnadsutveckling, bra arbetsmiljö och en bättre välfärd.  

Vi uppmanar därför alla riksdagspolitiker att arbeta för att staten tar mer ansvar genom långsiktiga satsningar och mindre av lappande och lagande på kort sikt. Det är ett viktigt bidrag till utvecklingen som även två regeringar sett måste ske. Det skapar en arbetsro och underlättar för personalen framåt och då kan vi fortsatt ge en tillgänglig vård för invånarna.  

För Sjukvårdspartiet i Värmland 

Marianne Utterdahl  

Hans Nilsson

Dela sidan

Sjukvårdspartiet i Värmland