Hem / Om oss / Stadgar & regler

Stadgar & regler

På denna sida presenteras stadgar och andra regler för Sjukvårdspartiet i Värmland.

På årsmöte och höststämma 2013 beslutades om ett tillägg till stadgarna som reglerar ungdomsverksamheten i partiet.

På årsmötet och höststämman 2016 beslutades om en justering i stadgarna som reglerar bidrag till partiet samt stadgarnas giltighet för lokala föreningar. Det beslutades även om regler för utbetalning av arvode för Sjukvårdspartiets förtroendevalda.

Arvodesreglerna uppdateras vid varje årsmöte. 

Dela sidan

Sjukvårdspartiet i Värmland