Hem / Om oss / Stadgar & regler

Stadgar & arvodesregler

På årsmöte och höststämma 2013 beslutades om ett tillägg till stadgarna som reglerar ungdomsverksamheten i partiet.

På årsmötet och höststämman 2016 beslutades om en justering i stadgarna som reglerar bidrag till partiet samt stadgarnas giltighet för lokala föreningar. Det beslutades även om regler för utbetalning av arvode för Sjukvårdspartiets förtroendevalda.

På årsmötet och höststämman 2023 beslutades om en justering i stadgarna. Det berörde de lokala föreningarna i §4c. Ett tillägg i §8 var att personligt brev kan sändas via digitala kanaler.  I §12 ändrades antalet revisorer till en ordinarie och en ersättare.

Arvodesreglerna uppdateras vid varje årsmöte. 

Ladda ner dokument:

Stadgar antagna 2023

Dela sidan

Sjukvårdspartiet i Värmland