Funktionsmedicin & andra kompletterande behandlingsmetoder

Det finns idag många som är utbildade i andra metoder, till exempel kinesisk akupunktur, hur näringsämnen/mat påverkar hälsan, yoga eller meditation. Den medicinska kunskapen kallas ofta komplementärmedicin.

Det betyder att metoderna kan komplettera sjukvården Vi anser att legitimerade läkare och sjuksköterskor som också är utbildade i till exempel funktionsmedicin skulle kunna komplettera vårdens utbud mer än idag. Vi vill bidra till ett lärande mellan olika traditioner för att komma närmare detta.

Även om vi människor är lika på många sätt, är ingen av oss ett medelvärde, vilket den traditionella, evidensbaserade vården ofta utgår från. Därför har koncepten precisionsmedicin och precisionshälsa etablerats. Vården ska utgå ifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Men vi behöver en utvecklad syn på vad det innebär.

Det första, precisionsmedicin, innebär att medicinsk behandling av en sjukdom skräddarsys efter den enskilda patientens egenskaper för att ge effektivast möjliga diagnostik- och behandlingsalternativ för den patienten och därmed förbättra vårdkvaliteten.

Det andra begreppet, precisionshälsa, är en utveckling av det första, och är bredare. Det inkluderar precisionsmedicin men också hälsoarbete som förekommer utanför läkarmottagningen eller sjukhuset – olika sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande aktiviteter som alla kan ägna sig åt på egen hand för att skydda sin hälsa.

Idag står personer med kroniska sjukdomar för 80–85% av sjukvårdskostnaderna. Av dessa beror ca 80% på hur vi lever våra liv. För att klara dessa kostnader anser SIV att mer pengar måste satsas på förebyggande hälsovård.

Inom funktionsmedicin jobbar legitimerade läkare och sköterskor med att hitta orsaken/orsakerna till symptomen istället för att symptomdämpa.

Behandlingsmetoder som vi arbetat för att införa i Region Värmland, som kan komplettera vården redan idag, är Grön rehabilitering (där natur och djur är en del av terapin) samarbete legitimerade naprapater och kiropraktorer, kultur i vården.

Detta vill Sjukvårdspartiet i Värmland:

– För att förbättra framtidens hälso- och sjukvård behöver vi använda fler behandlingsalternativ än vad sjukvården gör idag.
– Vi vill att patienter ska kunna välja fler komplementära metoder i framtiden. Vi vill också att de som är utbildade i dessa metoder ska kunna bidra till egenvårdsråd och sjukvårdens utveckling i större utsträckning än i dag.
– Vår vision är en ökad och jämlik tillgång till komplementära och alternativa
behandlingsmetoder.

Sjukvårdspartiet arbetar för:

27. Att metoder så som Grön rehabilitering, tillgång till naprapat, kiropraktor och kultur i vården ska stärkas och finnas på flera orter i Värmland.
28. Att dagens sjukvård och komplementärmedicinen ska lära sig av varandra, genom forskning kan fler metoder godkännas för att användas i sjukvården.
29. Att Regionen ska stimulera mer forskning utifrån patientens upplevelser om vilka metoder som patienterna upplevt fungera. För att utveckla mer kunskap tillsammans.
30. Skapa en ”Integrativ vårdcentral”, där dagens sjukvård och komplementära metoder kan utvecklas tillsammans genom forskning, inklusive livsstilsmottagning där den konventionella vården jobbar sida vid sida med komplementärmedicin som exempelvis kinesisk akupunktur eller yoga.

Dela sidan

Sjukvårdspartiet i Värmland