Hem / vår politikRegion Värmland

SiV Region Värmland

God hälsa och Nära vård!

Vi i SiV arbetar för en större helhetssyn på hälsa, fokus på tillgänglighet och fler händer i vården. Den viktigaste aktören i vården är patienten. Vården ska garantera närhet och tillgänglighet till en jämlik vård med kvalitet.
Vårt mål är att navigera om, från decennier av bristtänkande och nedskärningar till att möta befolkningens behov på rätt sätt, i rätt tid och med de resurser som vi faktiskt har. Detta är inte bara humant och rätt utan också kostnadseffektivt!
En viktig väg dit är att tillsammans med professionen skapa goda arbetsvillkor. Då måste det finnas förutsättningar att använda sina professionella kompetenser i en helhetssyn på människa, vård och hälsa.

Nya tider kräver ny utveckling

Förändring och utveckling är vägen! Nya tider kräver nya arbetssätt och vi arbetar tålmodigt för att utveckla vårdens utbud och innehåll enligt moderna metoder och med hjälp av modern teknik. Förändringen skall ske med hjälp av invånare, patienter och professionen som ju är de som ska ta emot och utföra de meningsskapande tjänsterna i vården! Detta innebär en kulturförändring och kräver tid men vi har inte tid att vänta för länge. En god ekonomi är förutsättning för att vi lyckas. Därför innebär vårt arbete att bromsa kostnadsutvecklingen samtidigt som vi satsar på utveckling! För detta krävs ett politiskt ledarskap som vågar tänka långsiktigt, självkritiskt och förbi korta mandatperioder. Som vågar satsa, hålla i och hålla ut.

Vi lyssnar på patienter och profession och är Din röst i vårdutvecklingen!

Dela sidan

Sjukvårdspartiet i Värmland