Våra uppdrag i Region Värmland

Sjukvårdspartiet

Regionråd

Regionfullmäktige

Ordinarie ledamöter

Marianne Utterdahl

Görel Hopman

Orla Kristoffersen

Ersättare

Berit Larsson

Mona Noreklint

Emelie Wennerstrand

Regionstyrelsen

Marianne Utterdahl, ordinarie 

Regionstyrelses arbetsutskott Krisledningsnämnd

Marianne Utterdahl, ordinarie

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Marianne Utterdahl, ordförande

Görel Hopman, ersättare 

Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott Tandvårdsutskottet

Marianne Utterdahl, ordförande

Regionala utvecklingsnämnden

Orla Kristoffersen ordinarie

Jan Carling, ersättare 

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott

Orla Kristoffersen, ersättare

Kultur- och bildningsnämnden

Berit Larsson, 2:e vice ordförande

Mona Noreklint, ersättare 

Kultur- och bildningsnämndens arbetsutskott

Berit Larsson, 2:e vice ordförande

Kollektivtrafiknämnden

Hans Nilsson, ordinarie

Ingegerd Welin Fogelberg, ersättare

Arbetsutskott KTN Tätortstrafikutskott, VTAB

Hans Nilsson, ersättare

Samverkansnämnden för Uppsala/Örebroregionen arbetsutskott

Marianne Utterdahl, ersättare

Samverkansnämnden för Uppsala/Örebroregionen

Marianne Utterdahl, ersättare

Samordningsförbunden

Görel Hopman, ordinarie

Hans Nilssom, ersättare

Svensk luftambulans, SLA

Marianne Utterdahl, ersättare

Svensk luftambulans, KSA

Marianne Utterdahl, ordinarie

Styrgrupp för utveckling av missbruks- och beroendevården

Marianne Utterdahl, ordinarie

Hjälpmedelsnämnden

Yvonne Kristoffersen, ersättare

Friskvården i Värmland

Jan Carling, ersättare

Demokratiberedningen

Berit Larsson, ordinarie

Patientnämnden

Ingalill Rosell, ersättare

Nätverket Hälsa Demokrati

Hans Nilsson, ersättare

Rådet för idéburna organisationer

Marianne Utterdahl, ordinarie

Karlstads övervakningsnämnd

Yvonne Kristoffersen, ersättare

Fullmäktiges valberedning

Jan Carling, ordinarie

Hans Nilsson, ersättare

Pensionärsråd, Funktionrättsråd

Marianne Utterdahl

Nämndeman, hovrätten

Orla Kristoffersen

Nämndeman, förvaltningsrätten

Barbro Nordanstig

Gunvor Ralling Kullgren

Fryksdalens samordningsförbund

Jan Carling, ordninarie

Stiftelsen Wermlandopera

Ingegerd Welin Fogelberg, ersättare

Stiftelsen Gammelkroppa Skogsskola

Hans Nilsson, ersättare

Stiftelsen Erlandergården

Madeleine Weinholm, ersättare

Revisionen

Örjan Ström

Dela sidan

Sjukvårdspartiet i Värmland