Vår politik

Siv Ungdom / Vår politik

Vår vision är att förbättra den psykiska och fysiska hälsan bland unga i Värmland.

Vår vision kring vård :

• Alltid utgå ifrån patientens synvinkel.
• Inför BOT-avdrag – Avdrag för komplementära behandlingsmetoder.
• Decentralisera vården genom att fördela resurserna runtom i Värmland optimalt.
• Arbeta för bättre arbetsvillkor och lön för sjuksköterskor….
• Förbättra den psykiska vården för unga.

Vår vision kring skola:

• Förbättra skolmiljön psykiskt och fysiskt genom mer fysisk aktivitet i skolan, stresshantering,
naturlig mat och råvaror i skolan.
• Förebygga mobbning genom att tillsätta mer resurser till kompetensutveckling för lärare och elever.
• Införa livsvetenskap, paddagogik, entreprenöriellt lärande och retorik i skolan.

Vår vision kring arbetsmarknaden:

• Avveckla Fas 1, Fas 2 och Fas 3.
• Implementera inkubatorer runtom i kommunerna.
• Skapa en bättre arbetsförmedling.

Dela sidan

Sjukvårdspartiet i Värmland