Kultur - berikar våra liv och är viktig för att vi ska må bra

Kultur har en stor betydelse för en orts attraktionskraft och identitet, inte minst människors välmående och hälsa.

Under senaste mandatperioden har vi tagit fram en kulturkarta för att underlätta överblick och skapa möjligheter att knyta kontakter och utveckla samverkan mellan olika delar av kulturlivet.

Detta vill Sjukvårdspartiet i Värmland:

– Att kultur ska få fungera som en viktig friskvårdsfaktor i olika slag av hälsofrämjande arbete.
– Att stärka synen på människan som en helhet.
– Att kulturella uttryck i olika former blir ett komplement till den medicinska vården. Detta kan bidra till att stärka det friska i människan.

 

Sjukvårdspartiet arbetar för:

68. Att kulturellt uttryckande terapier ska vara ett självklart behandlingsutbud i vården.
69. Att en ökad del av kulturbidragen ska fördelas över Värmland även till de mindre etablissemangen i större utsträckning.  Hela Värmland har rätt till ett levande, varierat och tillgängligt kulturliv.

Dela sidan

Sjukvårdspartiet i Värmland