Folkhälsa - förutsättningen för ett starkt och hållbart samhälle

Folkhälsa är alla de faktorer i samhället som påverkar hur människor mår. Detta gäller hela livet.

Detta vill Sjukvårdspartiet i Värmland:

– Sjukvårdspartiet vill att vid alla beslut ska hänsyn tas till hur det påverkar hälsan.
– Aktuell kunskap och forskning kring kostens och motionens betydelse för hälsan ska beaktas i all friskvård, hälsofrämjande åtgärder och behandling.

Sjukvårdspartiet arbetar för:

25. Att utveckla såväl förhållningssätt som utbud inom området kost och  hälsa .
26. Att komplettera sjukvården med certifierade kostrådgivare som arbetar utifrån modern individuell kostrådgivning.
27. Att rörelse och friskvård som hälsofrämjande aktivitet ska stärkas.
28. Att kunskapen om att en godkänd utbildning är väldigt viktigt för ett hälsosamt liv ska få genomslag. Framförallt i hur vi stöttar våra barn och unga genom skoltiden.
29. Att ofrivillig ensamhet ska motverkas, gemenskap och sociala aktiviteter ska stimuleras.

Dela sidan

Sjukvårdspartiet i Värmland