Kollektivtrafik för hela Värmland

Under den senaste mandatperioden 2019 – 2022 har vi öppnat hållplatserna i Lene och Ottebol på Värmlandsbanan och Oleby, Rottneros och Öjervik på Fryksdalsbanan.

Sjukvårdspartiet har medverkat till att studenter och seniorer får rabatt i hela Värmlands kollektivtrafik.

Det här vill Sjukvårdspartiet i Värmland:

– Det ska vara enkelt att resa med kollektivtrafiken i hela Värmland.
– Värmlandstrafiks tåg ska gå över gränsen mot Norge.
– Busstidtabellerna bör anpassas till tågens avgångstider. Resenärernas väntetider vid byten mellan bussar ska minimeras.
– Värmlandstrafiks upphandlingar ska inte missgynna små taxiföretag.
– Sjukvårdspartiet arbetar för att minska resors klimatavtryck och föroreningar. Hållbart resande från A till B bör ske med fordon som drivs av el eller fossilfria drivmedel. Att gå och att cykla är en viktig av hela resan.

 

Sjukvårdspartiet arbetar för:

62. Att det ska vara möjligt att ta med cykeln på alla Värmlandstrafiks bussar, tåg och båtar
63. Billigare biljetter för längre resor med kollektivtrafik, och att det ska finnas färre taxezoner.
64. Att Värmlandstrafik ska underlätta för kommunerna att införa kompisåkning  i skolbussarna. Vi vill ge alla kommuner i Värmland möjlighet att öppna upp skoltrafiken för allmänheten i mån av plats.
65. Att införa virtuella hållplatser för busstrafik på landsbygden, så att bussen kan stanna på fler ställen.
66. Att starta upp X-linjer på fler tätorter.
67. Att införa sommartrafik med buss till populära turistmål.

Dela sidan

Sjukvårdspartiet i Värmland