Våra uppdrag i Säffle

Sjukvårdspartiet

Kommunfullmäktige

Ordinarie

Ingalill Rosell

Marianne Utterdahl

 

Ersättare

Elin Edfeldt Laage

Kjell Rosell 

Kommunstyrelsen

Ersättare

Marianne Utterdahl 

Jimmy Elgtberg  

Socialnämnden

Ersättare

Elin Edfeldt Laage 

Anneli Hellberg 

Barn & utbildningsnämnden

Ersättare

Elin Edfeldt Laage   

Kulturnämnden

Ersättare

Jennifer Eriksson Agdén

Monica Johansson


Teknik och Fritidsnämnden

Ersättare

Jimmy Elghtberg  

Miljö och Byggnadsnämnden

Ersättare

Michael Utterdahl  

Maria Skogh

SäBo – Säfflebostäder

Ersättare

Lena Svensson  

SäKom – Säffle Kommunikationsaktiebolag

Ersättare

Kjell Rosell 

Säffle Kedjan 2 AB

Lekmannarevisor

Anita Dahlin, ersättare

Kommunfullmäktiges valberedning

Ordinarie

Hèléne Agdén

 

Ersättare

Ingegerd Welin Fogelberg

Valnämnden

Ordinarie 

Maria Skogh

 

Ersättare

Lena Svensson

Värmlands Tingsrätt

Nämndeman

Michael Utterdah

Gode män vid fastighetsbildningar

God man

Örjan Ström

Revisor - Stiftelser

Revisor

Anita Dahlin

Värmlands läns Vårdförbunds direktion

Ordinarie

Ingalill Rosell

Dela sidan

Sjukvårdspartiet i Värmland