Våra uppdrag i Säffle

Sjukvårdspartiet

Kommunfullmäktige

Ordinarie

Marianne Utterdahl

Hèléne Agdén

Ingegerd Welin Fogelberg

Ingalill Rosell

Ersättare

Sebastian Hidén

Maria Ohlson

Kommunstyrelsen

Ordinarie

Hèléne Agdén

 

Ersättare

Ingegerd Welin Fogelberg

Socialnämnden

Ingalill Rosell

 

Ersättare

Monica Johansson

Barn & utbildningsnämnden

Ordinarie

Per Johansson

Ersättare

Malin Kjärsgård  

Kulturnämnden

Ordinarie

Maria Ohlson

Teknik och Fritidsnämnden

Ordinarie

Mats Ahlstrand

 

Ersättare

Patrik Karlsson

Miljö och Byggnadsnämnden

Ordinarie

Michael Utterdahl

 

Ersättare

Maria Skogh

SäBo – Säfflebostäder

Ersättare

Maria Skogh

 

Lekmannarevisor

Anita Dahlin,

SäKom – Säffle Kommunikationsaktiebolag

Ersättare

Björn Brunzell


Lekmannarevisor

Anita Dahlin

Säffle Kedjan 2 AB

Lekmannarevisor

Anita Dahlin, ersättare

Kommunfullmäktiges valberedning

Ordinarie

Hèléne Agdén

 

Ersättare

Ingegerd Welin Fogelberg

Valnämnden

Ordinarie 

Maria Skogh

 

Ersättare

Lena Svensson

Värmlands Tingsrätt

Nämndeman

Michael Utterdah

Gode män vid fastighetsbildningar

God man

Örjan Ström

Revisor - Stiftelser

Revisor

Anita Dahlin

Värmlands läns Vårdförbunds direktion

Ordinarie

Ingalill Rosell

Dela sidan