Vi vill öka tillgängligheten till Värmlands digitala vårdcentral

För oss är det viktigt att vården finns nära och tillgänglig. Därför har vi i Sjukvårdspartiet, tillsammans med våra samarbetspartier i Värmlandssamverkan (M, C, SiV, KD, L & MP) lagt ett politiskt initiativ om att utreda vilka möjligheter som kan finnas för att Vårdcentral Värmland ska kunna erbjuda mottagningstider även på nätter och helger med bibehållen vårdkvalitet.

Genom att Region Värmland digitaliseras skapar vi nya möjligheter för att kunna åstadkomma ökad tillgänglighet, närhet, effektivitet och jämlikhet. Sedan hösten 2020 finns appen “Vårdcentral Värmland” tillgänglig för patienter i Värmland. Där kan patienter boka videosamtal med vårdpersonal, eller bli inbjuden till ett vårdbesök via appen.   

För att “Vårdcentral Värmland” ska kunna konkurrera med de övriga vårdapparna som finns på dagens marknad, och för att optimera möjligheten att styra gemensamma resurser utifrån vårdbehovet, behöver även Region Värmlands egen vårdapp erbjuda tider utöver kontorstid.

Dela sidan

Sjukvårdspartiet i Värmland