Vi fortsätter arbetet med att stärka psykiatrin

Det pågår just nu ett omfattande utvecklingsarbete inom Region Värmland för området psykisk hälsa och psykisk vård, och nu stärker vi i Värmlandssamverkan (SiV, M, C, KD, L & MP) tillsammans med (V) förutsättningarna ytterligare genom ramförstärkningar, det vill säga ge verksamheter förutsättningar att göra varaktiga förstärkningar, inom psykiatrin och vårdval vårdcentral.

Alla värmlänningar i behov av vård vid psykisk ohälsa/för psykisk hälsa ska få den, därför satsar vi på ett psykiatrilyft.

Psykiatrilyftet och ramförstärkningen gäller allt från till exempel samtalsmottagningar på vårdcentraler till specialistpsykiatri såväl inom öppen som slutenvården.

Dela sidan

Sjukvårdspartiet i Värmland