Våra barn är vår framtid!

Våra barn är vår framtid. Det är vårt ansvar att vi ser och bekräftar våra barn där de befinner sig. Det är vi vuxna människor och generationer före oss som har byggt upp samhället och skolan i det system vi idag befinner oss i. 

För att våra barn ska må bra måste vi bemöta och se dem i klassrummet, i korridoren, på gatan, i sporthallen, hemma eller just där barnet befinner sig. Vi måste kunna vara flexibla och förebygga ohälsa. Skapa sunda miljöer och bemötande. För varje barn har rätt till att blomma ut i sin fulla kraft och vara den unika människa som de alla är. 

Skolan borde få vara ett ställe som de längtar att få gå till. Skolan borde få kosta pengar. De pengar vi investerar där får vi tusenfalt tillbaka. När vi behöver äldreomsorg vill vi inte bli kammade i håret av någon som aldrig har lärt sig respekt, bli matad av någon som inte är närvarande eller som saknar empati. Barn och unga är vår framtid. 

Skolan är kommunernas ansvar. Men vi är redo att från Regionens sida, i arbetet med God och nära vård, hälsa och omsorg, att arbeta för att bidra. Om Regionens hälso- och sjukvård stöttar mer i elevhälsovården, eller varför inte ta över det helt, kan kommunen fokusera mer på det pedagogiska och sociala innehållet i skolan. 

Barn och ungas välmående har försämrats radikalt. Idag äter barn och ungdomar i Sverige mer antidepressiva medel än någonsin för att orka med skola och livet. Den psykiska ohälsan som visar sitt rätta ansikte genom att ge uttryck för sömnsvårigheter, depression, oro och värk, ökar kraftigt. Våra barn är allas ansvar. Ska vi förstå och ha en bra relation till våra barn förutsätter det att vi tar oss tid att stanna upp och prata med dem. Du som förälder, lärare, tränare eller du som ser att ett barn mår dåligt; var inte rädd för att prata. Vi alla har unika gåvor även om de inte är lätta att hitta och förstå. 

Det börjar med politiken. Vi har sett att det finns pengar. Nu gäller det bara att de används på rätt sätt. Skola och sjukvård bör prioriteras för allas välfärd. Riksdagen ska ge förutsättningar för att lärare och personal i skolan ska lyckas. Pengar, resurser och tid. Det måste vara mantrat. Varje barn har rätt till att utvecklas och få bästa förutsättningar att klara av skolan. Region och kommun ska samarbeta närmare. För en sak vet vi; våra barn är vår framtid.

Sjukvårdspartiet i Värmland

Malin Larsson, kandidat 10

Madeleine Weinholm, kandidat 12

Katja Gyllensteen Hahn, kandidat 15

Dela sidan

Sjukvårdspartiet i Värmland