Valsedeln i Säffle

Sjukvårdspartiet i Säffle går till val med 27 kandidater. Vi bor runt om i kommunens alla delar. Nitton kvinnor och åtta män som är i olika skeden av livet. Från småbarnsföräldrar till far- och morföräldrar.

Dela sidan

Sjukvårdspartiet i Värmland