Välkommen till nomineringsstämma!

Sjukvårdspartiet i Värmlands styrelse kallar härmed alla medlemmar till en extra medlemsstämma, måndagen den 23 augusti kl 18.00.

Syfte: att utse femton personer som kommer att finnas med bland våra tjugo första nomineringar inför årsmötet i mars. Gruppledare ska också utses.

Information om styrelsens beslutade process för valrörelsen kommer också ges, och vi samlar väldigt gärna upp era prioriterade frågor!

Slutlig omröstning om hela listan kommer att ske vid årsmötet i mars.

Har du nomineringar du vill skicka in före mötet? Hör av dig till hans.nilsson@regionvarmland.se angående gruppledare, och till
marianne.utterdahl@regionvarmland.se för övriga nomineringar.

Anmälan/frågor ang/till medlemsmötet skickas till marianne.utterdahl@regionvarmland.se

För att delta, klicka på följande länk:
Klicka här för att delta i mötet.

Dagordning finner ni här

Dela sidan

Sjukvårdspartiet i Värmland