Utegym i Säffle kommun

Foto: Grethe Gustavsson

2016 motionerade SiV i Säffle om att det borde byggas utegym i anslutning till lekparker för att skapa aktivitetsparker i kommunen som kan utgöra naturliga mötesplatser för invånare och besökare i alla åldrar i Säffle kommun. Detta fick vi bifall för i kommunfullmäktige. I motionen kan man bland annat läsa följande:

Barn gör som vi gör och inte som vi säger. Stimulera till att göra träning roligt, naturligt lekfullt och självklart. Ge familjer tillgång till aktiviteter för hela familjen. Säffle kommun kan på detta sätt vara medskapande till en ökad hälsa hos kommuninvånarna, och stimulera till att kommande generationer ser fysisk aktivitet som en naturlig livsstil.

Vi anser att en satsning på aktivitetsparker – med lek och motion för invånare i alla åldrar är en viktig men också trevlig investering som Säffle Kommun kan göra. Det stimulerar till fysisk aktivitet, främjar invånarnas hälsa, integration och skapar jämlik tillgång till attraktiva miljöer. Lustfyllda aktiviteter och naturliga mötesplatser för alla invånare i alla åldrar.

Från den 1 juli finns nu ett tillfälligt uppfört utegym i anslutning till Tegner som ska vara tillgängligt till och med den 8 augusti. Det här är en bra början och vi hoppas att det kommer att permanentas och att det kan byggas fler utegym på andra platser i kommunen.

För mer information se även Säffle kommuns hemsida.

Foto: Grethe Gustavsson

Dela sidan

Sjukvårdspartiet i Värmland