Sjukvårdspartiet och Värmlandssamverkans budget röstades igenom!

Årets sista digitala regionfullmäktige är nu genomförd och Värmlandssamverkan (SiV, M, C KD, L & MP) och Vänsterpartiets budget för 2021 röstades igenom!

Sjukvårdspartiet i Värmland är ett tvärpolitiskt parti. Vi är fria att fokusera på vad som är bäst för alla oss som lever och verkar i Värmland. Vi har tillsammans med Värmlandssamverkan tagit ansvar för att ta Värmland genom krisen vi ställts inför under året. Vi inser att en stärkt region och en god hälso- och sjukvård är varandras förutsättningar.

Några av de satsningar i budgeten som SiV är extra glada för:
– Utveckling inom kollektivtrafiken av flexibilitet, tillgänglighet och digitala lösningar
– Psykiatrilyft, barn, unga och vuxna
– Stärkt god och nära vård
– Intensifierat folkhälsoarbete med inriktning på jämlik hälsa och förbättrad folkhälsa med fokus på att minska skillnader gällande bostadsort och socioekonomi
– Genomföra utvärderingsbara försök med sex timmars arbetsdag/30-timmarsvecka på minst en avdelning per sjukhus
– Öka attraktiviteten till anställningar på vårdcentraler på mindre orter genom införande av till exempel anpassade arbetstidsmodeller eller ersättningar

Från SiV deltog Marianne Utterdahl, Jan Carling, Hans Nilsson, Berit Larsson, Ingalill Rosell, Mona Noreklint, Hélène Agdén och Kjell Rosell

Dela sidan

Sjukvårdspartiet i Värmland