Sjukvårdspartiet lyssnar väldigt noga, mycket och gärna på patienter, anhöriga och vår profession!

Sjukvårdspartiet lyssnar väldigt noga, mycket och gärna på patienter, anhöriga och vår profession!

Under tio års tid har vi satsat oerhört mycket på BUP. Vi har varit mycket tydliga med att vi inte har råd att missa ett enda barn.

Vi har krävt underlag om vilka typer av beslut, vilka resurser som krävts, men också fått igång ett arbete för att nå ett synligt närvarande och stödjande ledarskap som ger medarbetarna möjlighet att vara en del av lösningen. De senaste åren, har vi också fått information om att ledningen arbetar för förändringar i samverkan med den samlade professionen. Det ska bl.a. leda till bättre arbetsmiljö och bättre bemanning.

Vårt arbetssätt har medfört ett antal åtgärdsförslag, vilka vi alla i sin helhet har bifallit. Exempelvis har Sjukvårdspartiet i god samverkan med Värmlandssamverkan:

*Utökat och förstärkt på BUP i enlighet med verksamhetens samtliga inlämnade förslag.

*Vi har startat första linjen för barn och unga, vilket också var ett önskemål från BUP.

*Vi har infört och permanentat en ätstödsavdelning.

*Vi har inrättat vårdplatser BUP.

* Centrum för tidiga insatser (CTI) utvecklas för barn från noll till sex år med eller med misstanke om autis eller ADHD, samlad vård för barn och deras familjer. Ett samarbete mellan BUP, barnhabiliteringen syn och hjälpmedel, Barn unga och familjehälsa.

*Vi har drivit i samverkan med kommunerna ett inrättande av ett HVB hem för unga, och har nu på remiss så kallade ”mini-marior”, mottagningar för barn och unga med beroende eller riskbruk.

Vi har också, för många år sedan beslutat om utökade lokaler, vilket verksamheten själva avvaktade med till en början, för att förändrade arbetssätt skulle lösa situationen. Då vi inte såg förbättringar, efterfrågade vi lokalbehoven och sparkade i gång det arbetet igen. Vi är mycket otåliga över att få fram lokaler, tillräcklig bemanning, konkurrenskraftiga löner och andra lösningar för att få resultat.

Vi har också i samverkan med kommunerna konkret drivit behovet av att lyfta frågan om barn och ungas psykiska hälsa över gränserna, eftersom behoven av vård vid psykisk ohälsa och sjukdom ökar så markant. Inflödet ökar ständigt, och att vi i Värmland, liksom hela landet har svårt att bemanna i den utsträckning vi behöver.

Vi måste börja tidigare, och lösningarna finner vi bäst tillsammans. En bra grund i det arbetet är ”Krafttag för barn och ungas psykiska hälsa”, som är en handlingsplan framtaget av Svenska Läkaresällskapets arbetsgrupp ”Nationell kraftsamling för barn och ungas psykiska hälsa”.

Sjukvårdspartiet i Värmland brinner för en bättre barn- och ungdomshälsa i Värmland och en nära, tillgänglig och god vård.

För ett friskare Värmland
Marianne Utterdahl (SiV)

Dela sidan

Sjukvårdspartiet i Värmland