Valsedeln i Eda

Sjukvårdspartiet i Eda går till val med 16 kandidater. Vi bor runt om i kommunens alla delar. Det är en stor spridning i åldrar från 18 till 87. Elva kvinnor och fem män som är i olika skeden av livet. Från tonåring, småbarnsföräldrar till far- och morföräldrar.

Dela sidan

Sjukvårdspartiet i Värmland