SiV deltar på Wermland Pride!

I år blir Pridefestivalen lite annorlunda. Det blir tyvärr ingen prideparad, dock får vi möjligheten att delta digitalt och i en paneldiskussion arrangerad av Wermland Pride.

Pride står för så mycket mer än bara glädje och fest. Pride handlar bland annat om att du ska kunna älska vem du vill, hålla din partner i handen offentligt utan blickar och kommentarer, och framförallt vara vem du vill. Pride belyser också alla förbättringar som gjorts, men även de förbättringsmöjligheter som finns i vårt Värmland. Mycket av det ansvaret ligger på oss politiker.

Vi i Sjukvårdspartiet tycker att Värmland ska vara ett tryggt län, oavsett vilken sexuell läggning, könstillhörighet eller etnicitet du har.

Sverige och de andra nordiska länderna ligger i framkant gällande HBTQ+ frågor och rättigheter, dock ser inte alla länder detta som en självklarhet. I vissa länder är samkönade äktenskap brottsligt, personer måste gömma sina kärlekar, och även sin identitet, den de egentligen är. HBTQ+ personer förföljs och trakasseras, och för oss i SiV är detta oacceptabelt, och om Sverige ska framstå som föregångsland måste varje Region ta denna fråga och arbete på allvar.  

Vi i Sjukvårdspartiet vill kontinuerligt höja kunskapen och medvetenheten om vilka beteenden, åtgärder och strukturer som ökar förutsättningen för ett jämställt och jämlikt samhälle för såväl individer som grupper. Vi ser jämlikhet och jämställdhet som viktiga förutsättningar för ett hälsosamt Värmland, och Värmland ska vara inkluderande, öppet och välkomnande.

Sjukvårdspartiet vill också öka medvetenheten om könsstereotypa uttryck och vår kommunikation, till exempel språket vi använder och pratar i politiken. Genom detta ökar möjligheten att alla upplever trygghet och möts med respekt.

Vi tycker det är av stor vikt att alla partier samarbetar gällande dessa frågor och jobbar mot ett gemensamt mål, för ett öppet och tryggt Värmland.

Dela sidan

Sjukvårdspartiet i Värmland