Replik: Bra med digitala möten

Tack Stina Höök för din debattartikel som uppmanar fler förtroendevalda och offentliga verksamheter att använda digitala kanaler för sina verksamheter.

Sjukvårdspartiet i Värmland, (SiV) valde redan vid vårt årsmöte i mitten av mars att pröva den digitala kanalen. För oss var det viktigt att den demokratiska processen skulle fungera enligt plan även i partiets inre organisation. Det visade sig att med stöd och hjälp inför mötet fungera mycket bra.

Det är oerhört viktigt för demokratin att inga förtroendevalda utestängs från att delta. Digitala möten och distansarbete bidrar till bättre miljö, ekonomi och effektivitet. Det möjliggör också tätare avstämningar utan långa inställelse- eller resetider. Vi vinner på en modernisering och det är ett lyft för demokrati och jämlikhet som ger hopp om framtiden!

Självklart längtar även vi efter möjlighet att åter få träffas fysiskt. Samarbete, insikter och samsyn är ett mellanmänskligt hantverk som mår bra av fysiska möten. Att mötas I någon form är dock en förutsättning.

Under den pågående pandemin borde verkligen alla som kan arbeta på distans göra det. Det bör från arbetsgivare utgå en tydlig förväntan på att de som kan arbeta hemifrån också gör det, och att de får det stöd och den tillit som krävs för detta.

Marianne Utterdahl
Ordförande, Sjukvårdspartiet i Värmland

Dela sidan

Sjukvårdspartiet i Värmland