Region Värmlands tredje digitala fullmäktige

Digitalt Regionfullmäktige biföll delårsrapporten för 2020. Coronapandemin är den händelse som påverkat Region Värmland kraftigast avseende verksamhetsförändring jämfört med planerad verksamhet i landstinget/regionens historia.

– Marianne Utterdahl (SiV) yrkade bifall till delårsrapporten 2020.
”På några dagar i mars genomfördes omställning till pandemisk sjukvårdsorganisation utifrån gällande smittskyddslagstiftning och regelverk. Under perioden har sjukvårdsledningen utifrån gällande lagstiftning skött besluten kring omställningsbehoven med fokus på invånarna i Värmland. Särskilt imponerande i detta arbete är den utvecklade samverkan inom regionen, med länets kommuner, myndigheter och andra vårdgivare, och den snabba, flexibla utvecklingen av arbetssätt och digitala lösningar. Belastningen på medarbetarna var och är hög. Det har också inneburit stor påverkan på utbud och tillgänglighet till den vård som inte är av akut art vilket självklart påverkar patienterna”, sa Marianne bland annat.

– Hans Nilsson (SiV) yrkade bifall till ”ersättning av egenkostnader för resa med egen bil vid sjukresa”.
”Vi i SiV tycker det är självklart att de som är 70 år och uppåt och övriga riskgrupper inte ska drabbas ekonomiskt när de följer folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen”, sa Hans Nilsson.

– Ingalill Rosell (SiV) talade och yrkade bifall till ”Riktlinje för flaggning i Region Värmland”.
”Om vi nu har en symbol, prideflaggan, för allas lika värde anser jag och SiV att det viktigt att synliggöra och använda den”, sa Ingalill Rosell.

– Berit Larsson (SiV) talade och yrkade bifall till ”Deklaration för en stark demokrati”.
”För oss i SiV har alltid demokratifrågorna varit mycket centrala, inte minst när det gäller allas rätt att få uttrycka sina åsikter”, sa Berit Larsson.

Dela sidan

Sjukvårdspartiet i Värmland