Region Värmland tar ansvar!

Centralsjukhuset ska byggas om, detta röstade regionfullmäktige igenom under dagens möte.

“Jag är väldigt stolt över att vi nu efter lång tids förberedelse kommit fram till konkret verkstad för att kunna erbjuda invånare i Värmland en god och nära vård, och ändamålsenliga lokaler för medarbetarna. Därutöver är jag väldigt stolt över det tålamod som fullmäktige i Region Värmland visat, och att vi tog oss genom tekniska utmaningar och genomförde mötet covidanpassat, dvs digitalt! Tack till all personal som lotsade oss genom detta”, säger Marianne Utterdahl.

För Sjukvårdspartiet i Värmland och Värmlandssamverkan (M, C, SiV, KD, L & MP) är det av stor vikt att Region Värmland tar ansvar och genomför detta byggnadsprojekt ur ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv.

Från SiV tjänstgjorde via den digitala mötesappen Marianne Utterdahl, Jan Carling, Ingalill Rosell, Hans Nilsson, Berit Larsson, Mona Noreklint och Hèléne Agden. Från åhörarbänken på webben var fler SiV:are på plats. Tack alla!

Dela sidan

Sjukvårdspartiet i Värmland