Pressträff med Hälso- och sjukvårdsnämnden

Före lunch idag den 13/5 höll presidiet i Hälso- och sjukvårdsnämnden, Marianne Utterdahl (SiV), Eva Julin Dombrowe (L) och Mats Sandström (S) tillsammans med tf hälso- och sjukvårdsdirektör Lena Gjevert en gemensam pressträff för att säkerställa att personer fortfarande ska söka vård, samt informera om Region Värmlands kampanj “Tillsammans tar vi Värmland genom Coronautbrottet”

– Vi vill på ett tydligt sätt berätta att vården till stora delar fungerar som vanligt men med säkerhetsåtgärder för att Coronaviruset inte ska spridas i Region Värmlands verksamheter.

– För att nå den viktiga gruppen 70 år och äldre har Region Värmland valt att göra ett hushållsutskick i form av ett vykort.

– Vykortet börjar skickas ut i slutet av denna vecka. Totalt når vi 37 300 hushåll. Från nämnden framförde de ett stort tack till alla Region Värmlands medarbetare. Ni gör ett fantastiskt jobb!

Dela sidan

Sjukvårdspartiet i Värmland