Pressmeddelande – SiV första partiet i Värmland att genomföra årsmötet digitalt

SiV värnar om allas hälsa och om sjukvårdens möjligheter att hantera den pågående situationen. Därför valde partiet under lördagen att hålla sitt årsmöte i enlighet med den enligt stadgarna utfästa tiden, men genom digitala kanaler. Detta för att undvika att sprida Covid-19 och för att möjliggöra deltagande oavsett om man är i riskgrupp eller av andra orsaker i karantän.

En hel del förberedelser krävdes. Hur genomföra eventuella voteringar, vilka arbetssätt fungerar vid digitalt möte med mera. Erbjudande gick ut till alla medlemmar om att få hjälp och guidning inför den digitala kanalen, och många tog också den chansen. Flertalet övningstillfällen under veckan gjorde att årsmötet kunde starta efter en inte allt för lång teknisk inledning.

Mötet började genom att hedra partiets nyligen bortgångna hedersmedlem Inga-Lena Jansson med en tyst minut. Årsmötet inleddes sedan med en information om det aktuella läget i Coronatider och en beskrivning och dialog kring hur Region Värmland arbetar i aktuell regional krisledning för att värna om patienter, invånare och näringsliv.

De sedvanliga årsmötesförhandlingarna genomfördes därefter med hjälp av partiets hedersmedlem och före detta landstingsråd Erik Jansson på plats i Halmstad, som av mötet blev utsedd till mötesordförande. Vid sin virtuella sida hade han Ingegerd Welin Fogelberg, i Säffle, som mötessekreterare.

Marianne Utterdahl, Säffle fick fortsatt förtroende som ordförande.

Övriga styrelsemedlemmar blev ledamöterna Birgitta Sjögren Torsby, Ingalill Rosell Säffle, samt Berit Larsson Karlstad (omval), Görel Hopman Kristinehamn, Jan Carling Edsvalla samt Birgitta Wessmark Karlstad (kvarstår). Maria Skogh Säffle och Hans Nilsson Eda omvaldes som ersättare.

Som avrundning på mötet ville flera kommentera mötesformen, som man upplevt som mycket bra, med fungerande bild- och dokumentvisning, som sköttes från Värmlands Nysäter. En mötesform som med fördel kan användas vid flera tillfällen även om hoppet finns om att fysiska möten snart åter kan hållas för fortsatt gemensam utveckling av partiets politik.

”Jag är djupt imponerad över med vilket mod och nyfikenhet våra medlemmar valde att anamma denna för oss nya teknik”, hälsar Marianne Utterdahl och tackar alla inblandade för ett mycket väl genomfört årsmöte.

Dela sidan

Sjukvårdspartiet i Värmland