Politiskt initiativ: Skapa en kulturkarta i Värmland

Värmlandssamverkan (M, C, SiV, KD, L och MP) i kultur- och bildningsnämnden har lagt ett initiativ om att skapa en kulturkarta i Värmland.

Värmland har ett stort utbud av kultur med många eldsjälar av stor betydelse för kulturen och dess utveckling. Det vore önskvärt med en överblick, en karta, över vad som sker inom området. Där både fria, professionella, kommunala och regionala aktörer bör återfinnas. Det skulle ge en bild av länets bredd inom kulturområdet, samtidigt som en ”kulturkarta” skapar nya förutsättningar till samarbeten och synergier mellan såväl professionella kulturaktörer som för det fria kulturlivet i länet. Vi i Värmlandssamverkan arbetar för att entreprenörs- och arrangörskapet i kulturlivet i Värmland ska utvecklas i positiv riktning vill öka förutsättningarna för det.

Regionen bör vidare utreda behovet av stöd och förenklade kontaktvägar till kompetenser relevanta för arrangörer av kulturevenemang. Kompetenser som länets kulturutövare och arrangörer efterfrågar för att öka deras möjligheter att utvecklas. De kan vara kunskap om regelverk, möjligheter till ekonomiskt och juridiskt stöd, frågor om tillståndsgivning, kontaktvägar etc. Kulturutövare och arrangörer i mindre utsträckning ska hindras av byråkrati och regelsystem.

Den påverkan som coronakrisen har på kulturutövares förutsättningar påvisar behovet av kompetensstöd och förenklade kontaktvägar både på kort och lång sikt.

Därför föreslår Värmlandssamverkan att
Regiondirektören får i uppdrag att utreda möjligheterna att skapa en tydlig överblick av kulturutövare, kulturinstitutioner och kulturaktiviteter i regionen.
– Regiondirektören får i uppdrag att utreda hur Region Värmland kan kommunicera och tydliggöra vilken kompetens regionen kan bistå med till kulturutövare och arrangörer i regionen.

För Värmlandssamverkan i kultur- och bildningsnämnden

Elisabeth Kihlström (KD)
Berit Larsson (SiV)
Niklas Lehresjön (L)
Fereshteh Jalayer Hess (M)
Karl-Johan Adolfsson (C)
Birgitta Kahn (MP)

Dela sidan

Sjukvårdspartiet i Värmland