Politiskt initiativ: Inrätta en regional funktion för remisshantering

Igår den 17/8 lade vi i Sjukvårdspartiet tillsammans med Värmlandssamverkan i hälso- och sjukvårdsnämnden ett politiskt initiativ om att inrätta en regional funktion för remisshantering.

Det är av yttersta vikt att kunna erbjuda invånarna bästa vårdkvalitet och en tillgänglig vård. Resultaten ska uppnås genom personcentrerad och patientsäker vård, vilket inbegriper involvering av patienter och närstående, samt samverkan. Detta ska ge patienter bättre förutsättningar för bibehållen eller ökad livskvalitet. För detta krävs också och pågår ständigt en utveckling av vården, till exempel vård på rätt vårdnivå.

Region Värmlands verksamheter har under pågående pandemi uppvisat en mycket god förändrings- och anpassningskompetens för att anpassa vårdutbudet utifrån behoven. Trots detta uppfyller Region Värmland inte vårdgarantins gränser. Det innebär att patienters livskvalitet och hälsa försvåras. På samma sätt kan det för medarbetare i respektive verksamhet behövas ett stöd i att arbeta över gränser och för bästa effektiva genomförande.

Därför vill vi tillsammans med Värmlandssamverkan inrätta en central funktion, dit både patienter och medarbetare kan vända sig för att få remiss och behandling flyttad till annan vårdinstans/vårdgivare bör inrättas.

Dela sidan

Sjukvårdspartiet i Värmland