Orla Kristoffersen

Ledamot Regionfullmäktige
Ledamot Demokratiberedningen

Jag är uppväxt i Björneborg. Efter militärtjänst och utbildning har jag bosatt mig i Kristinehamn. Jag är gift med Yvonne och tillsammans har vi två utflugna söner.  

Idag är jag pensionär efter att ha jobbat dryga 40 år som polis, den mesta tiden i Kristinehamn men också en hel del år i Karlstad. Framförallt har det varit olika befattningar inom “yttre tjänst” men de sista 10 åren blev det inre tjänst och då som lokalpolisområdeschef i Kristinehamn och Karlstad. 

Politiska frågor har alltid engagerat mej då vår vardag, både i stort och smått, påverkas av dessa beslut. Dock har jag haft svårt att identifiera mej som “röd, grön eller blå” då det är olika sakfrågorna som är avgörande för mitt intresse och tyckande. SiV är ett oberoende, tvärpolitiskt parti med fokus på just sakfrågor som är knutna till Värmländsk politik och vårt lokalsamhälle. 

I SiVs Handlingsplan framgår det att Värmland behöver både attraktiva städer och en levande landsbygd. Detta får vi bland annat genom att näringslivet och arbetsmarknaden ges så goda förutsättningar som möjligt för att kunna verka och utvecklas i hela vår region, vilket är en del av de frågorna som behandlas i RUN. Andra områden och frågor som behandlas i RUN är kompetens-försörjning, utbildning, forskning, innovation och infrastruktur allt ur ett regionalt perspektiv. 

Dela sidan

Sjukvårdspartiet i Värmland