Marianne Utterdahl

Jag är gift och har fyra barn och tre barnbarn och bor i Värmlands Nysäter. Jag är ledamot i Kommunfullmäktige. Sedan tidigare har jag haft uppdrag i Socialnämnden Nu får jag möjlighet att följa Socialnämnden och övriga nämnder via fullmäktigeuppdraget.

Mellan 1993 och tio år framåt arbetade jag i Säffle kommun i olika yrken inom verksamheter för äldre och personer med funktionsnedsättningar, Ledsagare, avlastningspersonal, fritidspersonal, vårdare, behandlingspersonal, ställföreträdande föreståndare, biståndsbedömare, Föreståndare och Enhetschef. Ja, jag har även haft jobb som chaufför inom dagcenterverksamheterna och familjen har fungerat som avlastningsfamilj och vi har berikat familjen med en ”ensamkommande” ungdom som bodde hos oss några år. Från 2006 och fram till 2012 drev jag mitt eget företag som terapeut inom det komplementära området. Människans inneboende möjligheter inspirerar mig.

Jag har haft förmånen att göra ett av mina examinationsarbeten tillsammans med en personalgrupp inom demensvården.
Det positiva resultatet av detta bekräftade min uppfattning om hur vi bör stötta personalen inom vård och omsorg att kontinuerligt inte bara stärka sina teoretiska kunskaper, utan också sin personliga kompetens. Det handlar om att hantera sig själv och sina reaktioner i ett arbete där just personligheten är det viktigaste
arbetsredskapet! Det kan göras på olika sätt, men för oss i SiV är det viktigt att det för all personal inom vården finns utrymme för stödjande och reflekterande handledning och att bemanning och insatser motsvarar behoven.

Jag brinner också för att våra invånare skall få behålla inflytandet i sin egen vardag även om de behöver samhällets stöd! SiV i Säffle vill utveckla insatserna för att möta behov i god tid och därmed minska onödig ohälsa.

Jag brinner också för att barnkonventionen, som numera är lag, ska implementeras i verksamheterna. I alla våra beslut behöver ett barn-rätts-perspektiv genomsyras. Det innebär inte bara barnverksamheterna, utan all verksamhet i kommunal regi. Barn och ungas rätt till att få rätt utformat stöd i skolan, utan att behöva en diagnos – är något som inte bara jag/SiV driver – utan också något som står i skollagen. Att barn slipper att misslyckas, är något hela samhället tjänar på!

Jag drev start och uppbyggandet av den av kommunerna – och regionen gemensamma verksamheten ”Första linjen” för barn och unga med psykisk ohälsa, och jobbar nu vidare för att utveckla denna, samt att bygga upp beroendevården för barn, unga och vuxna. Samarbetet mellan regional och kommunal vård är ytterst viktig för att få en kvalitet och tillgänglighet samt samordning i insatserna och för att använda skatteresurser klokt.   En bättre kommunikation med brukarföreträdare, medarbetare, invånare och medborgare behövs för att vi ska kunna skapa den välfärd som våra patienter, medborgare och invånare förtjänar.

Vill du prata politik med mig så når du mig på marianne.utterdahl@regionvarmland.se  eller via telefon 054- 072-566 77 59

Dela sidan

Sjukvårdspartiet i Värmland