Marianne Utterdahl

Ordförande & gruppledare 
Ledamot i kommunfullmäktige  
Ersättare i kommunstyrelsen.  

Sedan många år har jag starkt protesterat mot argument som att vi måste sänka våra krav på samhällets insatser, eftersom behoven ökar och invånarantalet sjunker.  Säffle behöver utveckla och utvecklas så att vi både förbättras som kommun och lockar fler att flytta hit, bo kvar och verka här. Då behöver vi vara aktiva i alla kommunens delar, vilket vi har politik och förtroendevalda för i vår grupp.  

Personligen valde jag Sjukvårdspartiet som mitt parti att verka i 2009. Har haft uppdrag sedan 2011. Här fann jag ett parti som var fokuserade på vad som är bra för oss som bor, lever och verkar här med en partipolitiskt oberoende profil. Den tvärpolitiska profilen (inom ramen för att alltid respektera demokrati, mänskliga rättigheter och mänskliga värden) är en mycket intressant vardag att verka i. Diskussioner och lärande är levande i partiet med stor respekt för att vi har olika partifärger på riksdagsnivå. Därför lyssnar vi gärna på, och samarbetar med alla, i frågor där vi är eller kan bli överens. Att samexistera kräver samverkan på alla nivåer!  
 
Att det finns ett rikt utbud av fritids- och kulturmöjligheter är mycket viktigt för såväl folkhälsa som attraktivitet och vi driver att Säffle ridklubb ska få nya lokaler. Liksom att vi drev och fick igenom nya simhallen som satte Säffle på kartan, kan ett nytt Ridcenter göra likadant. Visste du hur många som också funnit läkning och utveckling via hästen? Att leda sig själv och andra!  

Vi som invånare borde få behålla inflytandet i vardagen även om vi behöver samhällets stöd! Genom att möta behov tidigt och på rätt sätt kan man främja hälsa.  
 
Vi värnar också om medarbetarna. Framför allt inom skola, vård och omsorg.  Genom att skapa mer egenmakt över sitt arbete. Värdera vilket värde vi får ut till ”kunden” mer än produktion och att mäta ”pinnar” som inte säger så mycket (*statistik som är enkelriktad).  Och nu har även riksdag och regering, genom två olika regeringar och fem utredningar kommit fram till detsamma. stordrift är inte lösningen, och vi måste tänka, göra och leda på nya sätt! Sjukvårdspartiet har ansett detta sen starten 2001.  

SiV har såväl regionalt som kommunalt, varit aktiva i arbetet för att skapa en ”god och nära vård, hälsa och omsorg” där jag var en av två medledare i den politiska referensgruppen där samtliga sexton kommuner och Region Värmland samarbetade.  

Detta utgör nu Värmlands egen målbild i det numera nationella arbetet för att förändra själva systemet, i organisationerna. Syftet är att skapa en bättre vård och omsorg och en bättre arbetsmiljö. Detta för att klara nuvarande och kommande utmaningar inom ramen för tillgänglig arbetskraft och skatteintäkter. och vi ser och förstår att vi behöver fortsätta påminna, stödja och stimulera detta arbete.  
 
Tidigare erfarenheter;  
Mellan 1993 och tio år framåt arbetade jag i Säffle kommun i olika yrken inom verksamheter för äldre och personer med funktionsnedsättningar, Ledsagare, avlastningspersonal, fritidspersonal, vårdare, behandlingspersonal, ställföreträdande föreståndare, biståndsbedömare, Föreståndare och Enhetschef. Ja, jag har även haft jobb som chaufför inom dagcenterverksamheterna och familjen har fungerat som avlastningsfamilj och vi har berikat familjen med en ”ensamkommande” ungdom som bodde hos oss några år. Från 2006 och fram till 2012 drev jag eget företag som terapeut inom det komplementära området. Människans inneboende möjligheter inspirerar mig. 
 
Jag brinner också för att barnkonventionen, som numera är lag, ska implementeras i verksamheterna. I alla våra beslut behöver ett barn-rätts-perspektiv genomsyras. Det innebär inte bara barnverksamheterna, utan all verksamhet i kommunal regi. Barn och ungas rätt till att få rätt utformat stöd i skolan, utan att behöva en diagnos – är något som inte bara jag/SiV driver – utan också något som står i skollagen. Att barn slipper att misslyckas, är något hela samhället tjänar på!  
 
Jag drev start och uppbyggandet av den av kommunerna – och regionen gemensamma verksamheten ”Första linjen” för barn och unga med psykisk ohälsa, och jobbar nu vidare för att utveckla denna, samt har varit en del i arbetet av att bygga upp beroendevården för barn, unga och vuxna genom mitt uppdrag i Värmlands styrgrupp för denna utveckling. Detta arbete behöver fortsätta utvecklas så vi får en hel och obunden vårdkedja där denna vård är lika självklar som vid annan sjukdom och ohälsa. 
 
Vill du prata politik med mig så når du mig lättast via  marianne.utterdahl@regionvarmland.se  eller via sms till telefon 072-566 77 59 

Dela sidan

Sjukvårdspartiet i Värmland