Ingalill Rosell

Ledamot i kommunfullmäktige
Ersättare i styrelsen

Jag är född 1948 och gift med Kjell Rosell och vi har 3 barn tillsammans och 6 barnbarn. Jag är född och uppvuxen i Gullänget, ett litet samhälle utanför Örnsköldsvik. Jag gillar att sjunga i kör och och är med i Säffle Oratoriekör som ger konserter vår och höst, motionerar med Friskis&Svettis, gillar trädgårdsarbete i vår egen trädgård och engagerad i Säfflebygdens trädgårdssällskap. Är också aktiv i Centrumkyrkan som är en del av Equmeniakyrkan i Säffle. Lyssnar gärna på radio och helst P1.

Jag utbildade mej i Umeå till sjuksköterska 1970 och flyttade till Säffle 1974 och har arbetat på dåvarande akutsjukhus som specialistutbildad sjuksköterska inom intensivvård tom 2001-09-03. Även arbetat bl.a. inom närsjukvård och palliativ vård samt kommunal hemsjukvård. Är sedan hösten 2012 pensionär.

Jag valde SiV pga att intresset för politik kom när akutsjukhuset i Säffle var hotat av stängning. Det uppstod en stark folkopinion i Säffle med omnejd mot nedläggningshotet som leddes av en opolitisk förening som kallade sej för ABS; Aktion Bevara Sjukvården. Många bland sjukhusets personal engagerade sej i det s.k. sjukvårdsupproret för att berätta om konsekvenserna av en nedläggning av det välskötta och framåtsträvande akutsjukhuset. Sjukvårdspartiet som bildades 2001 var ett svar på denna folkopinion mot nedläggning som uppstod innan akutsjukhusets stängning.

Jag blev medlem i partiet 2001 och blev politiskt aktiv 2010, och har haft flera uppdrag i kommunen; Socialnämnden från 2010-2022 och i Kommunfullmäktige sedan 2018. Även haft uppdrag 2018-2022 som ledamot i direktionen för Värmlands Läns Vårdförbund där samtliga kommuner i Värmland är medlemmar och driver HVB-hem tillsammans med regionen. Även varit aktiv i styrelsearbetet för SiV i sydväst flera år.

En av mina hjärtefrågor är att jobba för en nära och sammanhållen vård med en större helhetssyn för de mest sjuka. Fokus ska ligga på behoven, i en helhetssyn av individens hälsa och förutsättningar. Min vision är att kommunens samverkan med regionen skall utvecklas för att lotsa individen till rätt vårdnivå och att underlätta för för dem som är beroende av hjälp från både kommun och region. Den visionen stämmer också med den nationella omställningen till ”Nära vård” som sjösatts och som berör hela välfärden. Den handlar om att flytta vård, hälsa och omsorg närmare invånarna. I vården blir det allt färre som skall ta hand om fler och som

innebär en stor utmaning för både vår ekonomi och kompetensförsörjning. En annan fråga som engagerar mej är att ta till vara medarbetarnas kompetens och yrkesskicklighet och goda anställningsvillkor som SiV lyfter fram i sitt handlingsprogram. Detta underlättar rekrytering av personal och säkrar att individen får rätt vård. Anpassning av arbetstider och arbetsscheman till både personal och verksamhet är också viktigt för att utveckla en god arbetsmiljö. En mycket viktig händelse i Säffle var öppnandet av familjecentral jan. 2022 som sjukvårdspartiet initialt varit drivande för att det skall förverkligas. Behov av tidigt förebyggande insatser har ökat hos barn. En familjecentral är en verksamhet som riktar sej till blivande föräldrar, föräldrar och deras barn och är både hälsofrämjande, stödjande och generellt och tidigt förebyggande. En mycket viktigt ämne är också för mej kostens betydelse för individens hälsa. Den har avgjort störst betydelse för att förebygga sjukdom och information och utbildning i ämnet behöver stärkas.

Vill Du prata politik med mig når Du mig bäst på rosellingalill@yahoo.se eller mobil 073-0525851

Dela sidan

Sjukvårdspartiet i Värmland