Hem / Yvonne Kristoffersen

Yvonne Kristoffersen

Ersättare

Jag heter Yvonne Kristoffersen och jag är ersättare i Hjälpmedelsnämnden och Övervakningsnämnden.

Jag föddes sommaren 1961 och är uppvuxen i Källås, Värmlands Nysäter. Nu bosatt i Kristinehamn sedan många år och gift med Orla, vi har två vuxna söner Marcus och Carl-Anton.

Mitt arbete sedan 2018 är inom hemtjänsten i Visnum, Kristinehamn kommun. Det är pga det arbetet jag blivit engagerad i SiV. Jag har fått upp ögonen för hur det är att bli äldre och hur hemsjukvården fungerar och personalens arbetsmiljö ute hos kund. Tidigare har jag arbetat med ungdomar som husmor på Lundsbergsskola och med ensamkommande flyktingbarn.

Jag är inte medlem i något politiskt parti då jag inte kan välja rött eller blått. Det finns lite av varje från alla partier som tilltalar mig och jag har lika svårt vart fjärde år att välja till riksdagen. Därför är Sjukvårdspartiet som är tvärpolitiskt perfekt för mig då det är fokuserat på sakfrågor som värnar om Värmland, vi som bor här och våra behov.

SiV har ett handlingsprogram med 79 punkter. De handlar inte bara sjukvården i Värmland utan även om barn och ungdomars rätt till hjälp och stöd i skolan utan krav på diagnos och tillgång till bra skolhälsovård. Ett hållbart Värmland utifrån miljöaspekter i upphandling av varor och tjänster samt utveckla infrastrukturen för hela länets behov. Även stödja fler entreprenörsformer för ett självständigt liv med egen försörjning och öka andelen närproducerad livsmedel inom regionens vårdinrättningar och folkhögskolor. Arbetstidsförkortning inom vård och omsorg etc.

Punkterna som handlar om att Värna om äldres rätt till ett tryggt och aktivt liv engagerar mig.

  • Äldrefrågorna ingår i hela välfärdsstrukturen och kan därför inte begränsas till enskilda områden.
  • Vi vill satsa på kompetensutveckling för all personal om åldrandets sjukdomar för att säkerställa vårdkvalitet.
  • Siv vill subventionera priser för äldre i kollektivtrafiken.
  • Att ett långt arbetsliv ska löna sig i pensionskuvertet för alla som går att leva på.
  • Siv vill att äldre har en trygg ekonomi, ett tryggt boende, en trygg vård och omsorg på sina villkor.

Man blir inte yngre för varje dag utan äldre och till slut har vi en gammal kropp med krämpor. Kroppen orkar inte med det som huvudet vill. Sjukdomar och krämpor leder till isolering, oro och ensamhet. Därför behöver vi en äldrevårds mottagning med kompetent personal som förstår sig på åldrandet. Mobila sjukvårds team på landsbygden med läkare och sjuksköterska som kommer hem till patienten så de slipper långa resor med färdtjänst. Träffpunkter/dagverksamhet för äldre som bryter ensamheten och ger social samvaro, det finns befintliga samlingslokaler till detta även i glesbygd.

SiV vill ha kvar vårdcentraler på landsbygden + hälsofrämjande/förebyggande vård.

Sjukvården kostar pengar men vi vill satsa på utveckling och utbildning inte uppsägningar och nedläggningar. Kvalitet är kostnads effektivt!

Det går inte att bromsa sig ur en uppförsbacke ” för att citera Sally.

Vill du prata politik med mig når du mig på yvonne.kristoffersen@gmail.com

Dela sidan

Sjukvårdspartiet i Värmland