Hem Mona Noreklint

Mona Noreklint

Karlstad

Tjugofem år har jag arbetat som arkitekt inom den privata sektorn. Ett fåtal år i Göteborg efter avslutad examen och därefter i Karlstad. En och annan nybyggnad har jag ritat men mesta delen av min arbetstid har jag ägnat åt ombyggnation.

Vid tidpunkten för min skilsmässa 1997 gick jag in i psykos och vägen tillbaka var lång och strävsam. 2007 började jag arbeta på dåvarande Landstinget i Värmland där jag jobbar som MB i Förgätmigej inom psykiatrin. (MB = Medarbetare med Brukarerfarenhet). Detta innebär att jag i samtal kan använda min erfarenhet av psykos och återhämtning till förmån för såväl patienter som närstående. Våren 2014 fick jag två efterträdare och kunde efter detta dra mig tillbaka som pensionär. Det frigör tid och personliga resurser för mitt politiska engagemang i SIV.

Jag är mor till två och farmor/mormor till tre. Där kan jag se med stor tacksamhet på att jag fick mina barn innan jag gick in i den psykotiska världen och att jag hann bli frisk innan mina barnbarn föddes. 

Nyligen har jag startat ett nytt liv i tvåsamhet efter att ha varit (o)frivilligt singel i tjugo år.

Om Du vill prata politik med mig når du mig via mail mona.noreklint@regionvarmland.se
eller på telefon 070 685 22 31

Min blogg: https://mind.se/ar/blogg/monanoreklint/

Dela sidan

Sjukvårdspartiet i Värmland