HemMarianne Utterdahl

Marianne Utterdahl

Ordförande och gruppledare

Jag har förtroendet av SiV;s medlemmar att vara ordförande för partiet, och är sedan oktober 2012 partiets gruppledare. Genom gruppledarskapet har jag uppdraget att vara Regionråd (innan regionbildningen 2019 landstingsråd). Jag älskar verkligen utbytet av synpunkter, idéer och tankar som det politiska livet ger mig. Via det tvärpolitiska SiV har jag funnit partiet där vi får ha väldigt olika grundideologi, vilket kan göra diskussionerna väldigt intressanta och lärorika. Det som förenar oss är vad som fungerar bäst i Värmland och för invånarna i Värmland.

Efter valet 2018 har jag ansvaret att vara ordförande i Region Värmlands Hälso- och sjukvårdsnämnd.
Det är ett stort, komplext och komplicerat uppdrag– och jag är väldigt tacksam att få vara partiets representant just här, eftersom jag brinner för hälsa och vård. Genom regionstyrelsen, regionfullmäktige och i Sjukvårdsregionen ”Samverkans-nämnden Örebro – Uppsala är jag med och tar ansvar för hela Region Värmlands/sjukvårdsregionens verksamheter.  

En sak som jag är mycket stolt över – är den verksamhet vi har byggt upp tillsammans med länets 16 kommuner, och som var mitt allra första politiska initiativ att driva efter att jag tillträtt som landstingsråd: Nämligen Första linjens vård för barn och unga med psykisk ohälsa.

Glädjen var också stor när jag fick vara med och representera SiV i att inviga Närvårdsavdelningarna i Kristinehamn och Säffle. Sjukvårdspartiets ”baby” att återuppbygga och använda lokaler och profession i de två tidigare sjukhusorterna igen. Mer i den vägen vill vi se i hela länet!

Genom uppdragen fick jag ganska ingående insikter om utvecklingsbehov. Att vara med och driva fram utvecklingsplanen för framtida vård, som vi tog fram 2015 var för mig väldigt viktigt. Denna är nu under revidering. Vi bygger inte framtidens vård genom sedvanlig nedskärning. Vi behöver utveckla, utvecklas och rusta upp! Det vi sett alldeles för tydligt, och de flesta som utsatts för vet – är att de kostnader som uppstår på grund av kvalitetsbrister blir större än besparingar.

Jag har också förtroendet och den viktiga uppgiften att sitta med i länets politiska styrgrupp för missbruksvården, vilken jag var med och utvecklade till en ny organisering, som skulle ha en tydligare mandat och fokus på att se till att länsöverenskommelser fullföljs och utvecklas. Här är jag mycket engagerad i att bidra till att bygga en hel vårdkedja för barn, unga och vuxna med missbruk och riskbruk. Mycket är också på gång och jag ser fram emot att få vara med och inviga flera nya verksamheter framöver!

Tidigare har jag haft olika uppdrag i Säffle Socialnämnd, en verksamhet som också ligger mig varmt om hjärtat. Nu följer jag den verksamheten via mitt uppdrag som ledamot i Säffle kommunfullmäktige. jag sitter i Region Värmlands styrelse, fullmäktige och”. Precis på samma sätt som jag brinner för den nära vårdens utveckling, är jag fokuserad på att den högspecialiserade vården, samordnas på bästa kvalitativa vis- och att en del av den kan hamna också i vårt län. Samordning och samverkan är viktigt för att erbjuda oss invånare bästa tillgänglighet, och bästa kvalitet samt en kostnadseffektiv vård. därför är det också väldigt intressant att vara förtroendevald i Svensk Luftambulans (styrelse), och svenskt ambulansflyg (fullmäktige).

De senaste åren innan jag gick in på heltidsuppdrag inom politiken arbetade jag som egen företagare och terapeut inom det komplementärmedicinska området. Att jobba för en mer holistisk, personcentrerad vård och att utveckla fler behandlingsmetoder är en självklar drivkraft för mig i mitt uppdrag.

Mellan 1993 och tio år framåt arbetade jag som enhetschef inom äldre och handikapp-omsorgen, främst med frågor kring gruppbostäder och personlig assistans, senare har jag också arbetat med biståndsbedömningar. Att utveckla våra system för att stödja profession och brukare att utföra sina uppdrag, tillit och förutsättningar mer än kontroll bär jag med mig härifrån.

Tidigare har jag arbetat inom verksamheter för personer med begåvningsmässiga funktionsvariationer. Samhällets och medmänniskors ansvar för att minimera hinder och arbeta inkluderande är för mig väldigt viktigt. Så bygger vi ett medmänskligt, utvecklande samhälle.

Under nio år har jag i olika roller funnits som en drivande kraft i en fristående grundskola i Säffle och under åttiotalet var ett antal år på ridskola, som ridlärare, bland annat med uppdraget att tillsammans med ett härligt gäng medhjälpare bygga upp verksamhet även för elever med funktionsvariationer. Jag fick då också uppdrag som ”Handikappkonsulent” i dåvarande Ridfrämjandet vilket var underbart lärorika och givande år.

En bättre kommunikation med brukarföreträdare, medarbetare, invånare och medborgare behövs för att vi ska kunna skapa den välfärd som våra patienter, medborgare och invånare förtjänar.

Vill du prata politik med mig så når du mig på marianne.utterdahl@regionvarmland.se eller via telefon 010-614128 alt. 072-566 77 59.

Dela sidan

Sjukvårdspartiet i Värmland