Hem Madeleine Weinholm

Madeleine Weinholm

SIV Karlstad

Jag är 49 år, född och uppvuxen i Karlstad men bor nu i Skattkärr. Jag har studerat på Karlstad Universitet samt Åbo Akademi, Finland till Ingenjör inom kemi-processteknik, med inriktning mot pappers och massaindustrin.  Från arbetslivet har jag hämtat erfarenheter från kommunala åldringsvården, demensboende, laboratorium på forskningsavdelningar, nu senast har jag jobbat som kontorschef och projektledare på ett vindkraftsbolag.

Jag har aldrig sett mig själv som någon typisk politiker även om jag alltid haft ett intresse för samhällsfrågor men i SiV med sin humanistiska, tvärpolitiska inställning känner mig hemma. SiV är för mig ett inlyssnande alternativ till de stora där det finns stor chans för både mig och väljarna att kunna påverka politiken. 

Själva startskottet för mitt engagemang i politiken kom då jag följt stadsbyggnationen en tid och kände jag ville få min röst hörd i dels hur staden byggs, men även i utvecklingen av Skutbergetsområdet. För mig är det viktigt att vara lyhörd mot både arrendetagare och kommunens invånare, Skutberget är en oas för hälsa och rekreation och det är i den riktning jag tycker området varsamt bör utvecklas. 

Jag vill med mitt engagemang i SiV bidra till att bygga ett hållbart samhälle där alla ska kunna ha hälsan och känna en samhörighet. Detta blir extra viktigt i en tid då det psykiska ohälsotalet ökat markant, inte minst bland barn och unga. Barn och unga ska i skolan ha en bra miljö att vistas i och ges chansen att utvecklas och nå sin fulla potential. Något jag är stolt över är att SiV satsar hårt på att motverka psykisk ohälsa både för unga som gamla bl.a. genom att vara med och utveckla Första linjen. 

Förutom de mer mjuka värdena är jag intresserad av energi-och hållbarhetsfrågor, forskning och näringslivsfrågor. Det pågår mycket spännande forskning och produktutveckling i regionen och jag vet att många arbetar febrilt med att hitta hållbara alternativa lösningar, många har dessutom hela världen som arbetsfält. För att skapa gynnsamt företagsklimat och arbetstillfällen bör vi som kommun vara attraktiva, bidra till att kompetent arbetskraft vill stanna, och ha fungerande föredragsvis miljövänliga förbindelser med omvärlden, det är min övertygelse. 

Om du vill prata politik med mig så finns jag på mejl: madeleine.weinholm@gmail.com

Dela sidan

Sjukvårdspartiet i Värmland