Hem / Styrelsen / Ingalill Rosell

Ingalill Rosell

Ledamot

Jag är född 1948 och gift med Kjell Rosell och vi har 3 barn tillsammans och 6 barnbarn.
Jag är född och uppvuxen i Gullänget, ett litet samhälle utanför Örnsköldsvik.
Jag gillar att sjunga i kör och är på min fritid med i Säffle Oratoriekör som ger konserter vår och höst, motionerar med Friskis & Svettis, tycker om trädgårdsarbete och hämtar inspiration i Säfflebygdens trädgårdssällskap, får också inspiration genom Centrumkyrkans församling. Lyssnar gärna på P1. 
Jag utbildade mig i Umeå till sjuksköterska 1970 och flyttade till Säffle 1974 och har arbetat i Säffle på dåvarande akutsjukhuset som specialistsjuksköterska inom intensivvård tom 3/9 2001.

Mitt intresse för politik föddes  när akutsjukhuset i Säffle var hotat av nedläggning och som sedan längre fram ledde till mina politiska uppdrag.

Det uppstod en stark folkopinion i Säffle med omnejd mot nedläggningshotet
som leddes av en opolitisk förening som kallade sej för ABS; Aktion Bevara Sjukvården.
ABS ledare var den så kallade ”blåslampan” Styrbjörn von Stedingk. Många bland sjukhusets personal engagerade sej i det s.k. sjukvårdsupproret för att berätta om konsekvenserna av en nedläggning av det välskötta och moderna framåtsträvande sjukhuset.

 Man kan säga att den folkopinionen mot nedläggningen av Säffle akutsjukhus var en del av gnistan som bildade Sjukvårdspartiet 2001, men då först med mandat i landstinget. Jag var själv också mycket engagerad i ABS-arbetet. Akutsjukhuset i Säffle liksom i Kristinehamn stängdes 3/9 2001 av den dåvarande politiska ledningen i landstinget.
 2002 blev det politiskt majoritetsskifte i landstinget och den s.k. närsjukvården i Säffle och även i Kristinehamn upphandlades från Carema närvård AB som tog över en vårdavdelning på 20 vårdplatser och 5 observationsplatser, närakut och specialistmottagningar mellan 2004-2008 vid vardera sjukhus. Jag arbetade inom denna närsjukvård, tills den politiska landstingsmajoriteten S och V lade ned den uppbyggda och över hela Sverige omtalade närsjukvården med ett mycket gångbart sjukvårdskoncept som skulle bli en förebild för hela närsjukvården i Sverige. Stängningen gjordes av ideologiska skäl.

Den fråga som ligger mig närmast är hur vi ska utveckla en nära och sammanhållen vård med en större helhetssyn för de mest sjuka. Min vision är att kommunens samverkan med nuvarande  Region Värmland skall utvecklas för att lotsa individen till rätt vårdnivå och underlätta för dem som är beroende av hjälp från både kommun och region.
Övriga frågor som engagerar mig är bl.a. att vi tillvaratar medarbetarnas kompetens och yrkesskicklighet i all vård och omsorg, goda anställningsvillkor som SiV lyfter fram i sitt valmanifest. Detta underlättar rekrytering av personal och säkrar att individen får rätt vård. Bemanningen av personal skall också anpassas utifrån individuella behov enl. socialstyrelsens riktlinjer. Jag ser fram emot öppnandet av familjecentralen i Säffle kommun där Sjukvårdspartiet initialt varit drivande för att det skall förverkligas. En välkomnande attityd mot invandrare och asylsökande är också viktigt för att motverka utanförskap och främlingsfientlighet.

Mina politiska uppdrag är: ledamot i socialnämnden, ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i direktionen för Värmlands läns Vårdförbund och arbetsutskott, styrelseledamot i Sjukvårdspartiet i Värmland, styrelseledamot för SiV i sydväst, ledamot i Regionfullmäktige och ersättare i Patientnämnden.

Vill Du prata politik med mej så når Du mej på mailadress rosellingalill@yahoo.se eller tel. 0533-15782,
mobil 073-052 5851. 

Dela sidan

Sjukvårdspartiet i Värmland