Hem / Hans Nilsson

Hans Nilsson

Sjukvårdspartiet i Värmland

Vice ordförande för Sjukvårdspartiet i Värmland. Tidigare kommunalråd för HEL, Hela Edas Lista i Eda kommun mellan åren 2015 och 2018. Tog initiativ till att bilda lokalförening Sjukvårdspartiet i Eda i maj 2021.

Det ska gå att leva och arbeta i hela Värmland. Pendlingstrafiken med tåg till Norge från alla stationer på Värmlandsbanan bör återupptas. Arvika och Torsby sjukhus behöver fortsätta att utvecklas. Rovdjurstrycket är för högt. Vargarna ska fördelas jämnare i landet. Licensjakt som beslutas lokalt i Värmland ska inte kunna överklagas.

Jag är ledamot av kollektivtrafiknämnden. Tillsammans med mina kollegor i Värmlandssamverkan har jag varit med och belutat:

  • att tågen åter igen stannar i Ottebol och Lene.
  • att pensionärsrabatt införs i hela Värmland.
  • sett till att det blivit en sommarlinje med buss till Glaskogens naturreservat.
 

Jag brinner lika starkt som tidigare för kommunpolitiken i Eda. Jag samlar ett slagkraftigt lag inför kommunvalet 2022. Kontakta mig om du vill vara med.

Du kan nå mig på hans.nilsson@regionvarmland.se

Dela sidan

Sjukvårdspartiet i Värmland