Hem Berit Larsson

Berit Larsson

Naturmedicinare och folkhälsostrateg.

Ledamot i Regionfullmäktige, ledamot i Demokratiberedningen, andre vice ordförande i Kultur och bildningsnämnden samt ledamot i SiVs styrelse. Även aktiv i SiV Karlstad

Jag är bosatt i Karlstad där jag sedan 19 år driver ett hälsoföretag/naturmedicinsk mottagning i egen regi. Dessförinnan tillbringade jag 6 år i Australien där jag studerade till en Masterexamen i Folkhälsovetenskap/inriktning Naturmedicin. Jag arbetade sedan under en tid på en integrativ mottagning i Brisbane, en mycket givande och intressant erfarenhet.

Innan dess bodde jag 20 år på Jersey där jag startade friskvårdstrenden, ägde och drev ett gym, utbildade nya instruktörer, allt med fokus på hälsa och friskvård. Jag var programledare för ett TV program (Keep fit the Berit way), hade en hälsospalt i den lokala tidningen och medverkade i många radioprogram relaterade till hälsa och friskvård. Min grundutbildning är som idrottslärare  

Jag är född och uppväxt i Karlskoga, men tillbringade mycket tid i Karlstad eftersom mina morföräldrar hade en sommarstuga nära Skutberget, så där har jag lekt, badat, paddlat kanot, fiskat och löptränat i ”Sveriges bästa motionsspår”. Ett paradis på jorden som måste bevaras. En utveckling kräver varsamhet. Ett Mumin är för mig otänkbart och skulle vara förödande för en framtida generation. Det finns så mycket med Karlstad som är väldigt bra, men det finns också förbättringspotentialer.

Om jag blir förtroendevald 2022 vill jag vara med och bygga ett friskare, mer inkluderande samhälle. Jag vill att det ska finnas ett hälsoperspektiv med i alla politiska beslut. Hälsa är så mycket mer än bara frånvaron av sjukdom. Det kommer in i, i stort sett alla frågor; Skutberget, förtätningen av vår stad, äldreomsorgen, skolan, arbetsplatsmiljön mm. Ett annat område jag brinner för är kostens betydelse för vår hälsa. Vad vi tankar vår kropp med kommer att bestämma dess prestanda. Mer tonvikt behöver läggas på utbildning och information här. SiVs inställning är att ett hälsofrämjande och inkluderande Karlstad också är samhällsekonomiskt lönsamt i slutändan.

SiV är ett vettigt och omtänksamt parti!
Vill du prata politik med mig når du mig på berit.i.larsson@regionvarmland.se

Dela sidan

Sjukvårdspartiet i Värmland