Medlemsmöte om God och Nära vård

Inbjudan till medlemsmöte om God och Nära vård

Medlemsmötet är måndagen den 30 augusti kl 17.00
Med anledning av gällande restriktioner behöver vi ses digitalt via Teams. Anmäl ditt deltagande till info@sjukvardspartietivarmland.se, så får du en länk där du kan ansluta.

Under våren har Sjukvårdspartiet i Värmland provat att anordna extra medlemsmöten via digitala kanaler. Första mötet handlade om vaccinering och andra om God och Nära vårdomställningen som ska ske i hela landet. En omställning som går helt i linje med den utvecklingsplan som SiV varit med och drivit fram i Värmland.

Nu är arbetet i full gång och även om det är i linje med vårt partis politik, är det jätteviktigt att vi är med och ges möjlighet att vara så delaktiga som möjligt under resan.

Det pågår ett stort arbete i bred samverkan i länet med att ta fram en gemensam målbild för Värmlands utveckling mot en God och Nära vård. Målbilden ska vara framtagen i slutet av innevarande år. Därefter ska en handlingsplan tas fram. Till detta finns en politisk referensgrupp där Sjukvårdspartiets gruppledare Marianne Utterdahl är en av två medledare i regionen. Från varje kommun deltar två politiker, samt från regionen tre stycken.

Sjukvårdspartiets medlemmars röster behövs in i detta viktiga arbete och därför bjuder vi in alla intresserade medlemmar till fortsatta medlemsmöte gällande detta. Periodicitet är planerad till att stämma med de möten som Marianne deltagit i via referensgruppen.

Kom och ta del av vad som sägs/händer på referensgruppsmötena, bakgrund och syfte med SiV:s regionråd Marianne Utterdahl, och bidra med dina tankar, synpunkter och idéer. Du behövs!

Här kan du läsa mer om God och Nära vård: https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/samverkan-avtal-och-vardval/nara-vard/?fbclid=IwAR2naIEWE-YFysBlMvCWFGHdzMzaHqkTaOSQ2vdwd8rmdUX7njWioZC0SnY

Hoppas att vi ses!

Dela sidan

Sjukvårdspartiet i Värmland