Vi väljer att använda nuvarande situation till att pröva ett digitalt Årsmöte!

Medlem, inom kort kommer medlemsbrevet nr 2-3 i din brevlåda. Här finns den digitalt! Välkommen in och läs!

Välkommen till Årsmöte med SiV, som nu med anledning av Corona situationen ändrar form till digitalt. Varmt välkommen! 

  Värmland har hög andel äldre medborgare, och vår hälso- och sjukvård samt kommunala verksamheter hanterar därmed sårbara grupper. Vi ska inte sprida onödig oro, men samtidigt ta situationen på allvar. Det är viktigt att begränsa de samhällseffekter vi kan, så att vi värnar om hela Värmlands behov. Därför vill vi vara förebyggande i vårt agerande. Folkhälsomyndigheten har höjt risknivån för samhällsspridning av Corona viruset till mycket hög, och Region Värmland har vidtagit skärpta åtgärder. Till exempel har besöksförbud införts på samtliga vårdavdelningar och en uppmaning har gått ut till alla medarbetare att inte genomföra tjänsteresor. Även vi förtroendevalda behöver göra vad vi kan för att ge myndigheterna chans att kontrollera och hantera nuvarande situation, och för att se till att alla krafter värnas för att hantera nuvarande och ev kommande behov. Därför genomför vi så många möten som möjligt digitalt, och skjuter upp tjänsteresor och större möten som ej är nödvändiga att ha i närtid. 
Läs mer om Corona för den intresserade på www.folkhalsomyndigheten.se

Vi i SiV har med anledning av ovanstående beslutat att genomföra årsmötet enligt tidsplaneringen, men denna gång använda tillfället till att pröva den digitala plattformen för ändamålet.

Därmed bjuds alla medlemmar in till årsmötet den 21 mars, kl 16.00 via Microsoft Teams:
Anmäl ditt deltagande till siv@siv.nu senast den 20/3

Under lördagen den 21/3 kommer du få en inbjudan i din mail innehållandes en länk. Vår mentor och hedersmedlem, Erik Jansson planerar fortfarande att delta, och att om mötet så godkänner, sitta ordförande i denna “digitala revolution” för oss. 

INSTRUKTIONER FÖR DATOR
1. Klicka på länken “Anslut till Microsoft Teams möte”
2. En ny ruta dyker upp, välj då “Anslut till webben i stället”
3. Skriv ditt För- och Efternamn

INSTRUKTIONER FÖR MOBIL/PLATTA
1. Klicka på länken “Anslut till Microsoft Teams möte”
2. Välj ladda hem appen
3. Öppna appen och logga in som gäst. Skriv ditt För- och Efternamn

Om det inte fungerar hör av er till vår politiska sekreterare Lisa på lisa.jernberg@regionvarmland.se, 076-765 25 85

Kallelse/Dagordning hittar du HÄR Bilagor till årsmötet:Bilaga 1 “Styrelsens berättelse över verksamheten under det gångna året. Bilaga nr 2 “Styrelsens ekonomiska redogörelse”Bilaga nr 3 “Revisorernas berättelse”  (kommer senare)Bilaga nr 4 “Resultat och balansräkningar” (bilaga balansräkning) Bilaga nr 5 “Valberedningens förslag i sin helhet” Bilaga nr 6 “Styrelsens förslag på arvodesbestämmelser för förtroendevalda i SiV” Bilaga nr 7 “Styrelsens förslag på budget för 2020”

Dela sidan

Sjukvårdspartiet i Värmland