Marianne Utterdahl omvald som ordförande

Årsmötet med Sjukvårdspartiet i Värmland har genomförts och ordförande Marianne Utterdahl hälsade alla välkomna till det digitala mötet i Teams.

Årsmötet inleddes av Madelene Johanzon, områdeschef för öppenvård. Madelene berättade om äldres hälsa som också var årets tema.

Fd landstingsrådet Erik Jansson var mötesordförande och Kjell Rosell, ordförande i SiV Säffle satt sekreterare.

Marianne Utterdahl blev omvald som ordförande för Sjukvårdspartiet i Värmland. Jan Carling och Görel Hopman blev omvalda som ledamöter i Sjukvårdspartiets styrelse. Hans Nilsson, som tidigare varit ersättare i styrelsen, blev invald som ny ledamot. Maria Skogh blev omvald som ersättare i styrelsen och Orla Kristoffersen blev invald som ny ersättare.

Ingalill Rosell, Birgitta Sjögren och Berit Larsson sitter kvar som ledamöter i styrelsen ytterligare ett år.

Dela sidan

Sjukvårdspartiet i Värmland