Mäns våld mot kvinnor måste få ett slut

På gårdagens regionstyrelse presenterades statistik om mäns våld mot kvinnor, med anledning av att fem kvinnor dött av våld i nära relationer de senaste tre veckorna. Var tredje vecka dör en kvinna i Sverige av en närstående i en parrelation.

Kan du blunda för dessa siffror? Det kan och gör inte vi. Vi behöver se till att den mottagning för våldsutsatta som vi beslutat om i Region Värmland och som är under uppbyggnad nu kommer till stånd. Hälso- och sjukvården har en mycket viktig roll i att fråga och behandla. Men det räcker inte. Detta behöver göras bredare.

Här behövs du och jag. Alla bra medmänniskor måste börja sätta ned foten och kräva respekt och trygghet för alla. Vi måste börja våga fråga. Våga se att det kan ske även där du inte tror det, och ställ frågan.

Dela sidan

Sjukvårdspartiet i Värmland